Archive for the ‘biznes’ Category

Dotacje na prowadzenie działalności

Dotacje na prowadzenie działalności

Często jest tak, że bardzo chcemy i jesteśmy zdeterminowani, aby prowadzić działalność gospodarczą jednak brakuje nam środków na początek bądź też nasz kapitał jest zbyt mały. Wtedy dobrym rozwiązaniem są różnego rodzaju dotacje. Od czasu, gdy Polaka weszła do Unii Europejskiej, jest wiele unijnych dotacji na różnorodne rodzaje działalności. Albo są to dotacje ze względu na konkretny region Polski i jego rozwój, albo też dotacje na wszelkie innowacyjne pomysły. Warto poczytać na ten temat w internecie, tam znajdują się wszelkie cenne i aktualne informacje na temat możliwości uzyskania Unijnych pieniędzy. Innym pomysłem jest dotacja z Urzędu pracy na założenie działalności Można uzyskać nawet 20 tysięcy złotych. Warunek jest tylko jeden: trzeba posiadać status bezrobotnego. Następnie należy wypełnić odpowiedni wniosek opisując ogólnie, jaką działalność chcielibyśmy wykonywać i wyszczególnić, na co chcielibyśmy przeznaczyć pieniądze. Dobrze, aby taki pomysł na biznes był nieskomplikowany, lecz oryginalny. Tak, aby takie pomysł zainteresował komisję, która decyduje o przydzieleniu dotacji. Gdy już złożymy wypełniony dokładnie wniosek, należy poczekać miesiąc na przysłanie decyzji z Urzędu Pracy. Wtedy tez dowiemy się czy nasz wniosek został zaakceptowany czy nie, ale prawdopodobieństwo, że dostaniemy dotację jest naprawdę duże.

Założyć czy nie własną firmę?

Założyć czy nie własną firmę?

Wyrozumiałość, cierpliwość, traktowanie innych ludzi z szacunkiem, docenianie ich zasług oraz nagradzanie za nie, ale także umiejętność wyrażania konstruktywnej krytyki, która będzie mobilizować osobę do jeszcze większej pracy – to tylko niektóre z cech pożądanych między innymi u osób sprawujących kierownicze stanowiska oraz właścicieli firm. To w dużej mierze od nich zależy to, jaka będzie panować atmosfera w firmie, jak ze swoich obowiązków będą się wywiązywać poszczególni pracownicy, oraz czy będą myśleć o zmianie pracy, czy też raczej będą zachęcać inne osoby, do szukania zatrudnienia w tym właśnie przedsiębiorstwie. Nie można nie zauważyć, że osoba szefa czy też właściciela firmy odgrywa bardzo dużą rolę w funkcjonowaniu całego przedsiębiorstwa. Z tego też względu, jeśli osoba ma pomysł na własny biznes, a nie czuje się na siłach by podejmować pod presją czasu bardzo ważne decyzje, by współpracować z innymi osobami lub by uczestniczyć w ważnych negocjacjach handlowych, powinna się bardzo dobrze zastanowić nad tym, czy założenie własnej firmy jest dla niej najlepszym rozwiązaniem. Musi, bowiem zrozumieć, że prowadzenie firmy, jest związane ze spotkaniami handlowymi, szybkim podejmowaniem ważnych decyzji oraz współpracowaniem z innymi osobami, które często będą wykonywać wydawane przez nas polecenia.

Pomysł na własny biznes

Pomysł na własny biznes

Założenie własnego biznesu, jeszcze nie było tak proste, a ustawodawca stara się w taki sposób zorganizować przepisy związane z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej, by młody przedsiębiorca miał ułatwiony start. Takimi ułatwieniami są między innymi otrzymanie dotacji od Unii Europejskiej na początku prowadzenia działalności gospodarczej. Pomoc ta może wynieść nawet czterdzieści tysięcy złotych i będzie bezzwrotna, jeżeli z naszym biznesem uda się nam utrzymać przez rok na powierzchni. Innym sposobem pomocy rządu wobec młodych przedsiębiorców jest możliwość zaciągania przez nich kredytów preferencyjnych na specjalnych możliwościach. Przedsiębiorca otrzymuje albo dopłaty z budżetu państwa do spłacanego kredytu, albo otrzymuje od instytucji bankowej korzystne warunki spłaty takiego kredytu preferencyjnego. Przedsiębiorcy z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw mają również szansę otrzymania kredytu inwestycyjnego na specjalnych warunkach. Środki pieniężne z tego kredytu mogą być przeznaczone nie tylko na cele związane z bieżącą działalnością przedsiębiorstwa, lecz także na zakup maszyn, modernizację linii produkcyjnych, wprowadzanie innowacyjnych technologii, czy też na szkolenia i kursy pracownicze. Instytucje rządowe i unijne organizują również różnego rodzaju bezpłatne szkolenia, które mają zachęcić bezrobotne osoby do założenia własnej firmy.

Inwestycje w nowoczesne technologie

Inwestycje w nowoczesne technologie

Przedsiębiorstwo, które nie wprowadza do swojej działalności gospodarczej, nowych technologii stoi w miejscu. Na niezwykle konkurencyjnym rynku taka sabotażowa działalność określana jest mianem samobójczej. Firma nieinwestująca w nowe pomysły jest w stanie stagnacji, z którego trzeba ją koniecznie, jak najszybciej przebudzić. Jednym z pomysłów na ruszenie z miejsca jest znalezienie inwestora, lub źródło atrakcyjnej dotacji. Dzięki wejściu naszego kraju do Unii Europejskiej mamy możliwość zakładając działalność gospodarczą do otrzymania nawet do czterdziestu tysięcy złotych na nową działalność. By ta pomoc była bezzwrotną musimy przez dwanaście miesięcy utrzymać się na powierzchni. Jest wiele innych sposobów na pozyskanie inwestorów. Do tego jednak będziemy potrzebować interesującego i przyciągającego oko biznesplanu. Bez profesjonalnego biznesplanu nikt nie zechce nas nawet wysłuchać. Jeżeli nie mamy pojęcia, od czego zacząć, to stworzenie biznesplanu jest pierwszym krokiem, który powinniśmy postawić. Z budżetu Unii Europejskiej, nasze przedsiębiorstwo może uzyskać dodatkowe środki, jeżeli mamy zamiar inwestować w alternatywne źródła energii, takie jak kupno kolektorów słonecznych czy turbin wiatrowych. Tego typu urządzenia przy znacznym dofinansowaniu zwrócą się nam już po kilku latach.

Marketing w prowadzeniu firmy

Marketing w prowadzeniu firmy

W przyśpieszeniu rozwoju firmy bardzo przydatne okazują się tak zwane działania marketingowe. Marketing to taki rodzaj prowadzenia biznesu, który potrafi ocenić, jakie są potrzeby klienta, odnaleźć te potrzeby, a w konsekwencji starać się je, w najlepszy możliwy sposób zaspokajać. Każda dobra agencja marketingowa zdaje sobie sprawę, że najważniejsze są potrzeby klientów i to na nich trzeba się najbardziej skupić i na ich realizację, szybką i sprawną trzeba położyć główny akcent w swojej pracy. Dlatego by ocenić potrzeby współczesnego konsumenta przedsiębiorstwa dokonują tak zwanych badań marketingowych. Ze strategicznego punktu widzenia jest to bardzo dobry pomysł, ponieważ pozwala na ominięcie pułapek i zaoszczędzenie dużej sumy pieniędzy w przypadku złego odczytania potrzeb konsumentów. Badania marketingowe zmniejszają ryzyko podjęcia niewłaściwej decyzji biznesowej. Poza badaniami marketingowymi, jest jeszcze kilka innych technik, które przyczyniają się do osiągania przez przedsiębiorstwa większych zysków i przychodów, należą do nich między innymi, badania rynku, techniki kształtowania produktu, badanie oddziaływania danej usługi lub produktu na współczesny rynek, czy też ustalanie najodpowiedniejszej ceny. Bez właściwej oceny naszych możliwości rynkowych nigdy nie będziemy wiedzieć, na co naszą firmę tak naprawdę stać.

Pozyskiwanie zagranicznych inwestorów

Pozyskiwanie zagranicznych inwestorów

Prestiż naszego kraju poza granicami bez wątpienia się podniósł. Coraz lepsze warunki stwarzane przez ustawodawcę przedsiębiorcom, sprawiły, że zagraniczni inwestorzy z chęcią i wnikliwością szukają szans na atrakcyjną lokatę swoich środków pieniężnych. Polski rynek stał się niezwykle interesujący, ponieważ jesteśmy w czołówce światowej krajów najszybciej się rozwijających. Takie statystyki nie kłamią i stanowią dla zagranicznych przedsiębiorców ważny sygnał do tego by rozpocząć proces inwestycyjny. Przedsiębiorcy zagraniczni są chętni, lecz również krajowi biznesmeni powinni podjąć kroki zmierzające do nakłonienia takich osób do pomocy w swoim przedsięwzięciu. Kojarzeniu tych dwóch stron zajmuje się wiele firm, ułatwiających nawiązywanie międzynarodowych kontaktów biznesowych. Jeżeli nie posiadamy własnych sposobów na dojście do takich zagranicznych inwestorów, powinniśmy się zgłosić do takich firm. By zagraniczni inwestorzy zdecydowali się w ogóle rozważyć naszą propozycję musimy posiadać profesjonalnie przygotowany biznesplan, a także szereg dokumentów potwierdzających naszą płynność finansową. Nikt nie zechce inwestować swoich pieniędzy w firmę nieprzynoszącą żadnych zysków. Pozyskiwanie zagranicznych inwestorów wcale nie jest takie trudne w dzisiejszych czasach, jak by mogło się wydawać.

Prowadzenie spółki cywilnej

Prowadzenie spółki cywilnej

Zasadniczo większość spółek jest uregulowanych w kodeksie spółek handlowych, podzielone są na spółki osobowe i kapitałowe, których łącznie możemy wymienić sześć rodzajów. W regulacjach kodeksu spółek handlowych, ustawodawca nie zdecydował się na znalezienie miejsca dla spółki cywilnej, która jest szczegółowo opisana w kodeksie prawa cywilnego. Prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej, przeznaczone jest dla osób, które prowadzą działalność w mniejszym zakresie. Wspólnicy w spółce cywilnej zobowiązują się dążenie wspólnie obranego celu gospodarczego, poprzez realizowanie własnej strategii biznesowej, oraz poprzez wnoszenie wkładów do majątku spółki cywilnej. Kodeks cywilny nie nakłada żadnej konkretnej kwoty kapitału zakładowego, po prostu wskazuje, że spółkę cywilną muszą tworzyć, co najmniej dwa podmioty fizyczne, lub dwie osoby posiadające osobowość prawną, o sumie minimalnego kapitału, ustawodawca, w tym przypadku nie wspomniał ani słowem. Spółka cywilna, co ważne, nie posiada osobowości prawnej, nie jest również samodzielnym podmiotem prawa. Takimi samodzielnymi podmiotami są natomiast wspólnicy spółki cywilnej, co oznacza, że spółka nie ma własnego mienia. Spółka podlega rejestracji w ewidencji działalności gospodarczej, właściwego wójta, prezydenta miasta, bądź też burmistrza.

Prowadzenie firmy – promocja i reklama

Prowadzenie firmy – promocja i reklama

Gdy prowadzimy własną działalność gospodarczą, jednym z nieodłącznych elementów jest ciągła promocja i reklama firmy. Bez tego nikt nie dowiedziałby się o naszej działalności, bo jak wiadomo na rynku jest wiele firm mniejszych lub większych. Już na samym początku przy zakładaniu firmy trzeba myśleć o reklamie: należy wymyślić ciekawą nazwę dla naszej firmy, aby łatwo wpadała w ucho i była szybko zapamiętana, warto też zaprojektować ciekawe logo, które przyciągnie wzrok i zostanie zapamiętane przez klientów. Jest wiele firm specjalizujących się w kreowaniu wizerunku działalności. Taka agencja reklamowa na przykład szybko nam doradzi i zaprojektuje odpowiednie dla nas logo. Jeśli posiadamy małą firmę z pewnością też nie dysponujemy wielkimi środkami na promocje i reklamę. Dlatego trzeba dobrze i szczegółowo zaplanować wydatki na ten cel. Musimy zastanowić się, z jakiego rodzaju reklamy skorzystać, aby najlepiej wypromować rodzaj działalności, który prowadzimy. Możemy wybrać reklamę w internecie, w prasie, w postaci ulotek reklamowych, ciekawych wizytówek aż po różnorodne gadżety reklamowe, które będziemy rozdawali swoim klientom. Wybór naprawdę jest ogromny. Jeśli nie wiemy, jaki rodzaj reklamy wybrać należy skonsultować się np. z jakąś agencją reklamową, która za niewielkie pieniądze podpowie jak wypromować dany biznes.

Księgowość w prowadzeniu działalności gospodarczej

Księgowość w prowadzeniu działalności gospodarczej

Każda firma musi rozliczać się z przychodów i wydatków i wszelkich operacji finansowych, jakie mają miejsce podczas prowadzenia działalności gospodarczej. Jeśli firma jest mała, jednoosobowa można pokusić się o samodzielne prowadzenie księgowości np. w postaci księgi przychodów i rozchodów. Jeśli jednak firma jest duża i musi prowadzić tak zwaną pełną księgowość, może w tym momencie skorzystać z usług biur rachunkowych bądź tez założyć w siedzibie firmy dział księgowości i zatrudnić profesjonalne księgowe. Wybór biur rachunkowych jest ogromny, dlatego z łatwością znajdziemy takie biuro, które znajduje się niedaleko naszego miejsca zamieszkania lub siedziby firmy, tak, aby dojazd tam w każdej chwili był szybki i dogodny. Dobre biuro rachunkowe lub księgowy sprawi, że nasza firma będzie pod względem finansowym i rachunkowym działać jak należy. Nie będziemy się również musieli martwić o wszelkie kontrole finansowe, np. z Urzędu Skarbowego. Co więcej będziemy mogli spać spokojnie i nie martwic się o żadne finansowe formalności. Dobry księgowy to skarb każdego przedsiębiorcy. To czasami najważniejsza osoba w firmie. Cenny księgowy czasem doradzi jak uniknąć płacenia wielu niepotrzebnych podatków gdyż doskonale zna się na przepisach prawnych. Brak ich znajomości może nas, bowiem drogo kosztować.