Archive for the ‘biznes’ Category

Wpis firmy nie tylko przez Internet

Przyszli przedsiębiorcy, którzy planują otworzyć swój biznes, muszą go zarejestrować w ewidencji CEIDG. Niektórych przeraża jednak konieczność wypełniania i wysyłania wniosku przez Internet. Szczególnie w przypadku starszych osób, dla których problemem jest posługiwanie się komputerem, wpis przez Internet to bariera nie do przeskoczenia. Jednak przy okazji tworzenia nowych przepisów pomyślano i o takich biznesmenach. Dlatego istnieje możliwość złożenia wniosku o wpis do CEIDG w urzędzie gminy. W tym celu wypełnia się wniosek papierowy, na odpowiednim formularzu, pobranym ze stron www.firma.gov.pl lub www.ceidg.gov.pl. A jeśli poprosimy w urzędzie, to na pewno dostaniemy formularz już wydrukowany. Wystarczy go wypełnić, własnoręcznie podpisać i zostawić pracownikowi urzędu gminy, który potwierdza pokwitowaniem przyjęcie wniosku,  przekształca go w formę dokumentu elektronicznego i przesyła do CEIDG nie później niż następnego dnia od jego otrzymania. Należy pamiętać o tym, żeby do urzędu zabrać ze sobą dowód osobisty lub inny potwierdzający naszą tożsamość. Wpis zostaje dokonany z chwilą zamieszczenia danych w CEIDG., czyli już następnego dnia po zaniesieniu go do urzędu. Oczywiście prowadzenie działalności rozpoczyna się z datą,  którą wpisaliśmy w odpowiednim miejscu we wniosku. Wypełniony wniosek o wpis można także wysłać do urzędu listem poleconym.

Biznes pod swoim nazwiskiem w CEIDG

Osoby fizyczne, czyli zwykli polscy obywatele, którzy chcą otworzyć swój biznes i mają na niego dobry pomysł, muszą swoje nowe przedsiębiorstwo wpisać do CEIDG – Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Podobnie jak i wspólnicy spółki cywilnej. Rejestr ten to pewna nowość w polskim prawie gospodarczym. Kiedyś wpisu dokonywało się w urzędzie gminy, ponadto trzeba było za rejestrację i za każdą zmianę we wpisie zapłacić. Dziś to już historia i od ponad roku, samodzielnie, składając wniosek przez Internet można zarejestrować firmę, zamknąć, zawiesić lub wznowić działalność lub dokonać zmian we wpisie. We wniosku wpisuje się nazwę przedsiębiorstwa, datę urodzenia, PESEL, REGON i NIP oraz miejsce zamieszkania, adresy, a także przedmioty wykonywanej działalności według oznaczeń z PKD – Polskiej Kwalifikacji Działalności. Nie każda działalność musi być wpisana do ewidencji. Nie podlega wpisowi między innymi działalność w rolnictwie typu uprawa roli czy chów zwierząt, ogrodnictwo lub warzywnictwo, agroturystyka czy produkcja wina. Tacy przedsiębiorcy są zwolnieni z wpisu, nie muszą opłacać składek ZUS bo są taniej ubezpieczeni w KRUS, nie są także zobowiązani do opłacania podatku. Przedsiębiorcy którzy chcą być tzw. vatowcami, powinni dokonać zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku od towarów i usług.

Otwieramy własny biznes

Co roku kilka tysięcy Polaków postanawia otworzyć firmę i pracować na własny rachunek. Jednak nie wystarczy tylko pomysł. Aby rozpocząć działalność gospodarczą, trzeba mieć o tym jakieś pojęcie. Otóż działalność gospodarcza to przede wszystkim działalność wytwórcza, budowlana, handlowa i usługowa. Jeśli więc chcemy się zajmować czymś takim, to musimy zarejestrować swoją nową firmę. W Polsce każdy kto ma zdolność prawną, może otworzyć swój biznes, ale musi go zarejestrować i prowadzić w granicach obowiązującego prawa. Można prowadzić przedsiębiorstwo samodzielnie lub  wspólnie z kimś jeszcze. Albo w formie spółki cywilnej, albo handlowej. Osoba fizyczna rejestruje swój biznes w CEIDG, czyli centralnym rejestrze przedsiębiorców, za pośrednictwem Internetu, wypełniając odpowiedni formularz. Jeśli natomiast planujemy otworzyć działalność w formie spółki handlowej: jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej, akcyjnej i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, rejestruje się ją w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez sądy gospodarcze. Zanim jednak zarejestrujemy nową spółkę, należy sporządzić umowę lub statut spółki w formie aktu notarialnego, którą dołącza się do wniosku o rejestrację w KRS. Nie dotyczy to tylko spółek jawnej i partnerskiej.