Archive for the ‘biznes’ Category

Kampanie motywacyjne pracowników

Kampanie motywacyjne pracowników

W każdej, nawet najlepszej firmie od czasu do czasu rozpoczyna się okres nazywany depresją w działaniu. Ludziom przestaje zależeć na zadaniach, które są im powierzone gdyż jak twierdzą jakkolwiek by się nie starali to osiągając jeden i nie zmienny skutek nie będą mieli możliwości na to, aby i tak otrzymać jakąś większą pochwałę czy też liczyć z tego względu na jakieś dodatkowe profity. Z tego też powodu coraz częściej zaczyna się wprowadzać wszelkiego rodzaju zmiany w trakcie wykonywania poszczególnych prac, aby pracownicy mogli poczuć, że faktycznie coś znaczą w firmie i ich praca nie jest bez sensu. Kampanie motywacyjne dla pracowników nie muszą być prowadzone cały czas gdyż pewnie nie miały by takiego wydźwięku. Najważniejsze jest jednak to, aby móc w sposób odpowiedni aktywować pracownika do jego działania. Można to zrobić poprzez zupełnie zaburzenie realiów jego pracy czyli dodanie paru ludzi, którzy będą mieli za zadanie wykonać to samo co on lub podobne zadanie, a osoba, która sprawdzi się w tym lepiej otrzyma specjalny bonus lub też zostanie przydzielona do lepszej grupy zadaniowej. Jest więc z pewnością o co walczyć, a i sami pracownicy mają nareszcie jakąś odmianę w swoich codziennych zadaniach gdzie muszą z tą samą precyzją wykonywać zadania, które w pewnym momencie zaczynają zamieniać się w zupełnie mechaniczne.

Rodzaje spółek kapitałowych

Rodzaje spółek kapitałowych

Ustawodawca, w kodeksie spółek handlowych, grupę spółek kapitałowych, podzielił na dwa rodzaje. Pierwszym z nich jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. W tym rodzaju spółki kapitałowej możemy zarówno prowadzić działalność mającą na celu uzyskiwanie znaczących przychodów, jak i wszystkie inne cele prawnie niezabronione. W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, wspólnicy odpowiadają za zobowiązania wobec wierzycieli, jedynie do wysokości udziałów w spółce. Wysokość udziałów w spółce jest wskazana w umowie spółki, która pod groźbą nieważności musi być przeprowadzona na piśmie. Przepisy prawa handlowego, ani żadnego innego nie ograniczają liczby wspólników, którymi mogą być zarówno osoby fizyczne, jak i osoby posiadające osobowość prawną. Bardzo często wspólnikiem w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością są jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Ponadto umowa tego rodzaju spółki kapitałowej musi zostać sporządzona w formie aktu notarialnego. Ustawodawca określił minimalny kapitał zakładowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, który musi wynosić, co najmniej pięćdziesiąt tysięcy złotych. Każdy wspólnik wchodzący do spółki nie może mieć udziału niższego nić pięćdziesiąt złotych. Regułą w tego rodzaju spółkach jest, że wspólnicy mają takie sama prawa i obowiązki.

Motywowanie pracowników

Motywowanie pracowników

W dzisiejszych czasach osiągnięcie celu jeżeli chodzi o prowadzenie firmy jest wszystkim. Nie liczy się nic innego jak zrealizowany cel, bez którego nie będziemy w stanie normalnie funkcjonować. W czasach kryzysu najlepszą formą sprawdzania tego jak trzyma się firma jest właśnie wyznaczenie jej poszczególnych stopni zysku lub też produkcji, które powinny być wykonane, aby było naprawdę dobrze. Dzięki wiedzy na temat tego czy firma faktycznie dochodzi na dane stopnie czy też nie możemy mieć informacje na temat tego czy należy już działać czy może jednak wcale nie jest jednak tak źle. W każdym bądź razie czasy kryzysu gospodarczego są tak bardzo trudne, że jako właściciel nie możemy czekać na to, że może dany tydzień był tylko chwilowym zachwianiem. Trzeba umieć od razu przejść do poważnej kontrofensywy i zagonić wszystkich do pracy w odpowiednim tempie, aby firma mogła wyjść na prostą. Wszystko to nie obejdzie się bez odpowiedniego motywowania pracowników, którzy niestety, ale wraz z czasem zdają się zapominać co tak naprawdę jest dla nich samych sprawą ważną do wykonania, a co codziennościom. Sprawdzają się tutaj nie tylko coachingi i rozmowy motywujące. Grupy muszą mieć swoich trenerów, którzy będą pilnować danego wyniku grupy, a w razie potrzeby motywować ją do jego osiągnięcia za wszelką cenę.

Pomysł, dopracowany w szczegółach

Pomysł, dopracowany w szczegółach

Zakładając własną firmę osoba jest pełna nadziei oraz zapału do pracy. Ma świadomość tego, jak trudna czeka ją droga, z drugiej jednak strony jest przekonana o tym, że uda się jej odnieść w ciągu zaledwie kilku lat sukces, który przełoży się również na wymiar ekonomiczny. Niestety nieumiejętne prowadzenie firmy, podejmowanie złych decyzji, duża rotacja pracowników, a przede wszystkim obranie złego profilu działalności firmy, sprawiają, że osoba bardzo szybko zaczyna odczuwać konsekwencje swoich decyzji. W efekcie może się przekonać o tym, jak ważne jest wcześniejsze rozpoznanie rynku, poznanie branży oraz nawiązanie kontaktów handlowych, które stanowią bardzo ważną bazę dla nowo powstałej firmy. Niestety zbytni optymizm oraz zbyt duża wiara we własne siły to najczęściej popełniane błędy przez nowych właścicieli firmy. Nie tylko nie posiadają oni odpowiedniego doświadczenia zawodowego, kontaktów handlowych oraz wiedzy, ale bardzo często okazuje się również, że ich pomysł na własny biznes był nie do końca przemyślany. Jest to kolejny aspekt, który sprawia, że większość nowo powstałych firm, tak szybko kończy swoją działalność. Dobrze przemyślany plan działania, jest podstawą dla każdej nowo powstającej firmy. Natomiast prawidłowe zarządzenia firmą stanowi jego bardzo ważne uzupełnienie.

Co trzeba zrobić, aby prowadzić działalność gospodarczą?

Co trzeba zrobić, aby prowadzić działalność gospodarczą?

Aby zarejestrować działalność pierwszym krokiem jest pójście do urzędu gminy gdzie trzeba wypełnić odpowiedni formularz, podając swoje dane. Następnie wójt, burmistrz lub prezydent miasta dokona wpisu do ewidencji działalności gospodarczych. Takie zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji podlega opłacie w kwocie 100 zł. Kolejnym krokiem jest uzyskanie numeru identyfikacyjnego REGON. Aby zdobyć ten numer, należy umieścić wniosek w urzędzie statystycznym i mamy na to 14 dni od otrzymania zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. W terminie 7 dni od złożenia wniosku, urząd powinien dostarczyć zaświadczenie o nadaniu przedsiębiorcy numeru REGON. Następny krok to jest założenie firmowego konta bankowego. Nie może być to nasze prywatne konto. Dlatego jeśli mamy już swoje prywatne 3 konta to musimy niestety założyć czwarte – firmowe. Kolejnym krokiem jest wycieczka do Urzędu Skarbowego gdzie prosimy o zgłoszenie prowadzenia działalności i zgłoszenie podatku VAT, jeśli chcemy być płatnikiem tego właśnie podatku. Zgłoszenie VAT kosztuje ok. 150 zł. Następnie musimy jeszcze udać się do ZUS i tam dokonać zgłoszenia do ubezpieczeń. Do takiego zgłoszenia należy dodać kopie decyzji Urzędu Skarbowego o nadaniu NIP oraz decyzję o nadaniu numeru REGON. Wtedy, bowiem zgłoszenie będzie kompletne.

Rejestracja prowadzonej działalności gospodarczej

Rejestracja prowadzonej działalności gospodarczej

Wiele osób nie decyduje się na założenie własnej działalności gospodarczej, ponieważ wydaje się im, że wiąże się z tym wiele kosztów i jest to proces bardzo długotrwały. Obecnie, ustawodawca, znacząco uprościł zasady związane z rejestracją przedsiębiorstwa. Dużo zależy również od tego, jaką formę prawną wybieramy dla swojego przedsiębiorstwa. Indywidualną działalność gospodarczą możemy założyć w kilka dni, bardziej czasochłonną procedurę ma rejestracja spółek osobowych i kapitałowych, ponieważ są to bardziej skomplikowane formy prawne. Z roku na rok proces rejestracji jest szybszy i prostszy. Jednak proces udoskonaleń w tym zakresie, należy ciągle usprawniać, ponieważ jest w dalszym ciągu wiele do poprawy. Pierwszym krokiem na drodze do rejestracji naszej wymarzonej firmy jest znalezienie interesującego pomysłu na firmę. Gdy już taki pomysł znajdziemy musimy pomyśleć nad formą prawną zakładanego przedsiębiorstwa. Następnie zgłaszamy wniosek do ewidencji działalności gospodarczej, w którym wyrażamy chęć założenia działalności gospodarczej. Czwartym krokiem będzie rejestracja firmy w urzędzie statystycznym. Kolejnym etapem na drodze do powstania profesjonalnej firmy jest wyrobienie oryginalnej pieczątki. Z miejsca nie ruszymy również, gdy nie założymy firmowego konta bankowego i walutowego.

Jakie korzyści wynikają z prowadzenia firmy

Jakie korzyści wynikają z prowadzenia firmy

Wielu ludzi postanawia porzucić etatową pracę i założyć własną działalność. Niewątpliwie taka forma samozatrudnienia posiada wady i zalety, ale warto z bliska przyjrzeć się najpierw korzyściom, aby potem się zbytnio nie zniechęcić. Pierwszą i najbardziej ważną korzyścią z prowadzenia własnego biznesu jest brak zrzędzącego szefa. Teraz to my nim możemy zostać, lecz niezrzędzącym, lecz bardzo dobrym swoim własnym szefem. Kolejną zaletą jest to, że sami ustalamy sobie godziny pracy, miejsce pracy i zakres obowiązków. To my narzucamy sobie tempo wykonywania poszczególnych zadań. Ponadto sami możemy wyznaczyć sobie urlop w jak najbardziej dogodnym terminie. Kolejną zaletą jest to, że nasz biznes możemy prowadzić w domu. Nie musi to być od razu ogromna korporacja. Można zacząć od małej firmy konsultingowej. Można pracować przy użyciu komputera i telefonu, wystarczy, że wygospodarujemy sobie kawałek przestrzeni biurowej w swoim domu. Gdy prowadzimy własną firmę możemy również odliczać sobie od dochodu różne wydatki tym samym sprawiając, że zaoszczędzimy np. na paliwie czy kosztach telefonów itp. Jednak, aby w ten sposób skorzystać na prowadzeniu firmy, dobrze jest znaleźć dobrą księgową, która nam w tym pomoże. Sami możemy pogubić się w kwestiach księgowo – podatkowych. Pomoc fachowców czasami jest niezbędna.

Wybór sposobu opodatkowania

Wybór sposobu opodatkowania

Osoby prowadzące działalność gospodarczą mają bardzo często pozostawioną przez ustawodawcę wolną rękę w wyborze sposobu opodatkowania. Wyboru dokonuje się na początku pierwszego miesiąca nowego roku. Podatnik ma do wyboru pięć rodzajów opodatkowania. Pierwszym z nich jest opodatkowanie według podatku liniowego, który wynosi dziewiętnaście procent. Podatnik może też wybrać opodatkowanie na zasadach ogólnych. W tej formie stawki procentowe wyglądają następująco, osiemnaście i trzydzieści dwa procent. Przedsiębiorca może również zdecydować się opodatkowanie według tak zwanego ryczałtu ewidencjonowanego, karty podatkowej i podatku tonażowy. Możliwość wyboru w dużym stopniu zależy również od rodzaju prowadzonej przez nas działalności gospodarczej. By wybrać najdogodniejszą formę opodatkowania warto wybrać się na rozmowę do doradcy podatkowego, który znajdzie najlepsze, dla naszej działalności gospodarczej rozwiązanie. Osoby rozliczające się z najmu mają do wyboru rozliczenia z fiskusem, albo prywatnie, albo, jako podmiot prowadzący działalność gospodarczą. Osoby najmujące mogą rozliczać się, albo poprzez ryczałt ewidencjonowany, o stawce ośmiu i pół procenta, albo na zasadach ogólnych, wspomnianych powyżej. Jeżeli dany podatnik nie zgłosi się samodzielnie do właściwej instytucji, to zostanie opodatkowany według normalnej skali podatkowej.

Odpowiedzialność względem pracowników

Odpowiedzialność względem pracowników

Marzenia o tym, żeby mieć własną firmę, która będzie bardzo dobrze prosperować bez względu na panujące warunki ekonomiczne, i której uda się odnieść międzynarodowy sukces, ma bardzo wiele osób. Nie przypuszczają jednak jak trudne jest zarządzenie tak dużym przedsiębiorstwem, które zatrudnia kilkaset, jeśli nie więcej osób. Tym samym właściciel firmy, musi podejmować na bieżąco nie tylko najważniejsze decyzje dotyczące działalności firmy, ale musi bardzo często rozwiązywać również spory między pracownikami. W efekcie im większa jest firma, tym więcej obowiązków przyjmuje na siebie jej właściciel, pomimo tego, że niektóre z nich stara się delegować na swoich zastępców. W wielu jednak przypadkach, to on sam musi podjąć decyzję, tym bardziej, jeśli pracownicy nie zgadzają się ze stanowiskiem swojego bezpośredniego przełożonego. Dlatego też przedsiębiorcy, którym udało się odnieść międzynarodowy sukces, bardzo często przestrzegają przed jego osiągnięciem za wszelką cenę. Mają, bowiem świadomość tego, jak dużym obciążeniem jest zarządzanie tak dużą korporacją, w której nie ma miejsca na najmniejsze nawet błędy. Ponieważ każdy taki błąd może mieć bardzo poważne konsekwencje nie tylko dla firmy, ale przede wszystkim dla jej pracowników. Dlatego też należy sobie uświadomić, że decydując się na zatrudnienie bardzo dużej ilości osób, przedsiębiorca staje się w pewnym sensie za nich odpowiedzialnych.