biuro rachunkowe Chorzów - Usługi faktoringowe

biuro rachunkowe Chorzów – Usługi faktoringowe

Na polskim rynku usług pojawia się coraz więcej propozycji, które skierowane są zarówno do osób prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze, jak i do właścicieli większych firm. Stosunkowo nowym, lecz niezmiernie interesującym zjawiskiem jest faktoring. Jest to nic innego, jak przekazywanie tytułu do faktur z odroczonym terminem płatności zewnętrznemu podmiotowi, może to być na przykład biuro rachunkowe Chorzów. Korzyścią dla przedsiębiorcy jest w tym przypadku to, że niemal natychmiast dostaje on pieniądze za faktury z odroczoną płatnością. Oczywiście kwota z faktury pomniejszona jest o prowizję dla faktora. Usługi faktoringowe umożliwiają spłatę własnych zobowiązań w terminie. Wszelkie bieżące wydatki mogą być regulowane bez konieczności czekania na zapłatę faktury przez klienta. Wyróżnić należy dwa główne rodzaje faktoringu – pełny oraz częściowy. Faktoring pełny ma miejsce wówczas, gdy całe ryzyko wynikające z możliwości niezapłacenia faktur w terminie spoczywa na faktorze – wówczas to on, na własną rękę musi zaangażować się w czynności mające na celu regulację powstałego zadłużenia, do czynności takich zaliczyć można chociażby wysłanie ponaglenia zapłaty do dłużnika.