Biznes a składki do ZUS

Prowadzenie działalności gospodarczej wymaga rejestracji, a potem opłacania składek do ZUS i regulowania podatków. Obecnie zgłoszenia do ZUS przedsiębiorca może dokonać równocześnie ze składaniem wniosku CEIDG, czyli wpisując swoją nową firmę do ewidencji. Ale sprawdza się to tylko w przypadku osoby fizycznej. Na podstawie otrzymanych informacji, ZUS sporządza dokumenty potrzebne do ubezpieczenia. Jednak to nie koniec. Przedsiębiorca ma siedem dni od rozpoczęcia działalności na złożenie w zakładzie formularzy ubezpieczeniowych ZUS ZUA lub ZUS ZZA. Przedsiębiorca powinien zgłosić w ten sposób siebie i osoby, które zatrudnia. Formularze można przekazać drogą elektroniczną z podpisem elektronicznym, osobiście lub listem poleconym. Co miesiąc należy opłacać składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, wypełniać formularze rozliczeniowe i przelewy.. Kiedyś każdy druk trzeba było wypełniać ręcznie, z wielką starannością, drukowanymi wyraźnymi literami. Dziś wyręcza nas w tym darmowy, wydawany przez ZUS program Płatnik, dzięki któremu można bezbłędnie wypełnić formularze, wyliczyć składki i wysłać wypełnione, zweryfikowane tylko hasła, które należy zmieniać bardzo często, a przynajmniej raz na miesiąc. Program można pobrać bezpośrednio ze strony internetowej ZUS. Aby móc je wysyłać bezpośrednio z programu, musimy mieć jednak bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.