Biznes indywidualnie czy w spółce

Biznes możemy prowadzić w różnych formach. Nasza działalność gospodarcza może być prowadzona jako firma która ma jednego właściciela lub jako spółka kilku osób. Każda działalność powinna być prowadzona w sposób dozwolony przepisami: ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z 2004 roku, kodeksu cywilnego lub kodeksu spółek handlowych z 2000 roku.
Wśród wielu form działalności gospodarczej możemy wymienić między innymi odchodzące już do lamusa przedsiębiorstwa państwowe i spółdzielnie, spółki cywilne działające w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego i handlowe oraz jednoosobowe przedsiębiorstwa osób fizycznych. Obie wymienione wyżej formy mają oczywiście swoje plusy i minusy. Inne są zasady rejestracji oraz prowadzenia tych firm. Przede wszystkim jednoosobowe działalności i spółki cywilne rejestruje się w CEIDG, a spółki prawa handlowego: kapitałowe – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółka akcyjna oraz osobowe – spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa i spółka komandytowo – akcyjna, rejestruje się w Krajowym Rejestrze Sądowym. Oczywiście najłatwiejszą formą jest działalność jednoosobowa lub spółka cywilna, jednak oba te rodzaje działalności odznaczają się największą odpowiedzialnością właściciela i wspólników, którzy odpowiadają za zobowiązania spółki własnym majątkiem.