Biznes pod swoim nazwiskiem w CEIDG

Osoby fizyczne, czyli zwykli polscy obywatele, którzy chcą otworzyć swój biznes i mają na niego dobry pomysł, muszą swoje nowe przedsiębiorstwo wpisać do CEIDG – Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Podobnie jak i wspólnicy spółki cywilnej. Rejestr ten to pewna nowość w polskim prawie gospodarczym. Kiedyś wpisu dokonywało się w urzędzie gminy, ponadto trzeba było za rejestrację i za każdą zmianę we wpisie zapłacić. Dziś to już historia i od ponad roku, samodzielnie, składając wniosek przez Internet można zarejestrować firmę, zamknąć, zawiesić lub wznowić działalność lub dokonać zmian we wpisie. We wniosku wpisuje się nazwę przedsiębiorstwa, datę urodzenia, PESEL, REGON i NIP oraz miejsce zamieszkania, adresy, a także przedmioty wykonywanej działalności według oznaczeń z PKD – Polskiej Kwalifikacji Działalności. Nie każda działalność musi być wpisana do ewidencji. Nie podlega wpisowi między innymi działalność w rolnictwie typu uprawa roli czy chów zwierząt, ogrodnictwo lub warzywnictwo, agroturystyka czy produkcja wina. Tacy przedsiębiorcy są zwolnieni z wpisu, nie muszą opłacać składek ZUS bo są taniej ubezpieczeni w KRUS, nie są także zobowiązani do opłacania podatku. Przedsiębiorcy którzy chcą być tzw. vatowcami, powinni dokonać zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku od towarów i usług.