Biznes w formie spółki z o.o.

W polskiej gospodarce funkcjonuje wiele rodzajów spółek. A wśród nich spółki kapitałowe – z ograniczoną odpowiedzialnością oraz akcyjne. Są to spółki w których akcjonariusze nie ryzykują swoim majątkiem w razie niepowodzeń firmy. Dlatego biznes ten jest mniej ryzykowny niż w przypadku spółek osobowych, cywilnych czy jawnych. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością doskonale nadaje się do prowadzenia działalności gospodarczej średnich rozmiarów. Majątek spółki wniesiony w postaci udziałów jest jej własnością i jest odrębny od majątku osobistego wspólników.
Dlatego za zobowiązania odpowiada całym majątkiem spółka, a nie jej wspólnicy. Spółka z o.o. posiada osobowość prawną. Aby ją powołać, konieczna jest umowa w formie aktu notarialnego, a udziałowcy powinni wnieść kapitał zakładowy w wysokości co najmniej pięciu tysięcy złotych. Udziałowcy powinni ustanowić władze spółki i wpisać swoje przedsiębiorstwo do Krajowego Rejestru Sądowego. Wspólnicy spółki z o.o. wnoszą udziały w postaci pieniężnej lub wycenionego wkładu rzeczowego. Kapitał spółki dzieli się na udziały o wartości do 50 zł. Od tego ile udziałów posiadają poszczególni wspólnicy zależy iloma głosami będą dysponować na walnym zgromadzeniu wspólników oraz jaką dywidendę od zysku będą otrzymywać. Organy władzy spółki z o.o. to zgromadzenie wspólników, rada nadzorcza lub komisja rewizyjna oraz zarząd.