Co trzeba zrobić, aby prowadzić działalność gospodarczą?

Co trzeba zrobić, aby prowadzić działalność gospodarczą?

Aby zarejestrować działalność pierwszym krokiem jest pójście do urzędu gminy gdzie trzeba wypełnić odpowiedni formularz, podając swoje dane. Następnie wójt, burmistrz lub prezydent miasta dokona wpisu do ewidencji działalności gospodarczych. Takie zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji podlega opłacie w kwocie 100 zł. Kolejnym krokiem jest uzyskanie numeru identyfikacyjnego REGON. Aby zdobyć ten numer, należy umieścić wniosek w urzędzie statystycznym i mamy na to 14 dni od otrzymania zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. W terminie 7 dni od złożenia wniosku, urząd powinien dostarczyć zaświadczenie o nadaniu przedsiębiorcy numeru REGON. Następny krok to jest założenie firmowego konta bankowego. Nie może być to nasze prywatne konto. Dlatego jeśli mamy już swoje prywatne 3 konta to musimy niestety założyć czwarte – firmowe. Kolejnym krokiem jest wycieczka do Urzędu Skarbowego gdzie prosimy o zgłoszenie prowadzenia działalności i zgłoszenie podatku VAT, jeśli chcemy być płatnikiem tego właśnie podatku. Zgłoszenie VAT kosztuje ok. 150 zł. Następnie musimy jeszcze udać się do ZUS i tam dokonać zgłoszenia do ubezpieczeń. Do takiego zgłoszenia należy dodać kopie decyzji Urzędu Skarbowego o nadaniu NIP oraz decyzję o nadaniu numeru REGON. Wtedy, bowiem zgłoszenie będzie kompletne.