Duży wybór spółek

Decydując się na podjecie działalności gospodarczej należy dobrze zastanowić się nad wyborem jej formy. Szczególnie, gdy w biznes chce się zaangażować kilka osób. Polskie prawo zezwala na tworzenia wielu rodzajów spółek. Różnią się one miedzy innymi wielkością wymaganego kapitału i zasadami prowadzenia ich. Zgodnie z definicją, spółka to umowny związek osób – wspólników i ich wkładów kapitałowych, założony w celu prowadzenia działalności gospodarczej w formie przedsiębiorstwa. Wspólnicy zawierają umowę i wnoszą do spółki wkład kapitałowy, który może mieć formę pieniężną lub rzeczową. Do wyboru przyszli wspólnicy mają takie formy jak: spółki prawa cywilnego i spółki prawa handlowego, regulowane przepisami kodeksu spółek handlowych. Wśród funkcjonujących na polskim rynku spółek wyróżnić można spółki osobowe, które jako przedsiębiorstwa nie posiadają osobowości prawnej, a opierają działalność na osobistej pracy wspólników w przedsiębiorstwie spółki. Ważną cechą tego typu spółek jest, że wspólnicy za zobowiązania spółki odpowiadają całym swoim majątkiem osobistym. Jest to spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa i spółka komandytowo – akcyjna. Znacznie bezpieczniejsze pod względem odpowiedzialności są spółki kapitałowe, które posiadają osobowość prawną, a ich wspólnicy odpowiadają za zobowiązania wobec wierzycieli tylko kapitałem spółki, czyli wkładami wspólników. Są to: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółka akcyjna.