Działalność tylko z pozwoleniem

Prowadzić działalność gospodarczą w Polsce może każdy. Jednak niektóre rodzaje działalności wymagają uzyskania stosownych pozwoleń. Kiedyś, w czasach PRL-u działalność gospodarcza była tylko domeną państwa, a prywatne biznesy mogli prowadzić tylko nieliczni, skuteczni zniechęcani niekorzystnymi przepisami i podatkami. Pierwsza liberalna ustawa o działalności gospodarczej została uchwalona w czasach drugiego etapu reformy gospodarczej za czasów rządu Mieczysława Rakowskiego. Była próbą ratowania zrujnowanej gospodarki, dlatego też jej przepisy były bardziej liberalne niż obecnie obowiązujące. Z czasem prawo gospodarcze zostało uzupełnione o zakazy, nowe obowiązki podatkowe i ubezpieczeniowe. Dziś w Polsce istnieje swoboda działalności gospodarczej, jednak są pewne działalności, które wymagają uzyskania przez właścicieli pozwoleń, w pewnych przypadkach nazywanych koncesjami, w innych licencjami. Niektóre działalności wymagają również wpisu do specjalnych rejestrów, co wiąże się oczywiście ze spełnieniem pewnych niezbędnych warunków, gwarantujących prawidłowe prowadzenie działalności. Jest wiele branż, które wymagają koncesji. Dziedziny wymagające uzyskania koncesji to między innymi poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin, wydobywanie kopalin ze złóż wytwarzanie i obrót materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, wytwarzanie, przetwarzanie, magazynowanie, przesyłanie, dystrybucja i obrót paliwami i energią. Natomiast licencji wymaga wykonywanie transportu drogowego, kolejowego i przewóz osób taksówką.