FMEA

Jak pokazują badania, trzy czwarte błędów powstaje już na etapie planowania procesu produkcyjnego. Wady w założeniach produkcyjnych mogą powodować znaczne obniżenie zysków, dlatego niezmiernie ważne dla przedsiębiorców jest to, aby unikać ich w maksymalnie możliwy sposób. Nieocenioną pomocą w tym przypadku może okazać się fmea, czyli analiza rodzajów błędów produkcyjnych oraz potencjalnych skutków, jakie te błędy mogą generować. Nie jest to nowe podejście do tematu. Początki tej analizy sięgają lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku. Amerykańskie agencje kosmiczne używały jej w planowaniu procesów produkcyjnych między innymi pojazdów kosmicznych. Warto analizę błędów i ich skutków stosować nie tylko przy kosmicznych projektach, lecz również i w bardziej przyziemnych procesach produkcji. Dzięki temu można uniknąć błędów przynoszących ogromne straty materialne. Przygotowując taką analizę bierze się pod uwagę dokładny opis aplikacji, charakterystykę potencjalnego błędu, przyczyny nieprawidłowości, skutki jakie przyniesie a także symuluje się częstość jego występowania. Na podstawie zgromadzonych danych w dalszym procesie przy pomocy wzoru matematycznego określana jest wartość ryzyka konkretnego błędu.