Formy opodatkowania przedsiębiorstwa

Podatki to zdecydowanie największa zmora przedsiębiorców, chociaż obecnie i tak wiele zmieniło się na lepsze. Podmioty tworzące prawo wreszcie wzięły się do pracy w tej dziedzinie. Obecnie, osoby prowadzące działalność mają prawo wyboru najbardziej odpowiadającego im sposobu opodatkowania. Zmiany sposobu opodatkowania mogą najczęściej dokonywać w pierwszym miesiącu nowego roku. Zmiany dokonuje się poprzez poinformowanie właściwego podmiotu podatkowego o chęci zmiany opodatkowania. Aktualnie do wyboru osoby prowadzącej działalność gospodarczą są zasady ogólne, w których stawki opodatkowania wynoszą osiemnaście i trzydzieści dwa procent, dziewiętnasto procentowy podatek liniowy, ryczałt ewidencjonowany, karta podatkowa, a także tak zwany podatek tonażowy. Gdy podatnik ma ochotę rozliczać się z urzędem skarbowym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych powinien o swojej decyzji poinformować pisemnie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, w terminie do dwudziestego stycznia roku podatkowego, bądź do dnia poprzedzającego dzień startu naszej firmy. Przedsiębiorca chcący rozliczać się według karty podatkowej musi do dnia dwudziestego stycznia roku podatkowego poinformować naczelnika urzędu skarbowego. Gdy płacimy podatek według progresywnej skali podatkowej musimy prowadzić księgę przychodów i rozchodów.