Formy opodatkowania w biznesie

Kiedy planujemy podjęcie działalności gospodarczej, warto przemyśleć, czy biznes będzie nam się opłacał. Warto podliczyć potencjalne zyski oraz zakładane koszty. A wśród nich są składki ZUS oraz podatki. A w kwestii podatków, mamy pewien wybór, którego musimy dokonać zanim jeszcze zarejestrujemy naszą firmę. Do wyboru mamy opodatkowanie na zasadach ogólnych, które polegają na opłacaniu podatku dochodowego według skali podatkowej, czyli stawce 18 lub 32 procent od dochodu, rozumianego jako przychody pomniejszone o koszty uzyskania przychodów. Jeśli podatnik nie dokona wyboru formy opodatkowania, wtedy rozumie się, że jego dochody będą opodatkowane właśnie na zasadach ogólnych. Można także opłacać podatek liniowy, czyli według stawki jednolitej. Jest to podatek od faktycznie uzyskanego dochodu. A żeby go ustalić, od przychodu z działalności gospodarczej odejmuje się koszty jego uzyskania. Ponadto, przychody i koszty wykazuje się w ewidencji, zwanej podatkową księgą przychodów i rozchodów lub księgami rachunkowymi, prowadzonymi zgodnie z przepisami o rachunkowości. Podatek według 19% stawki oblicza się niezależnie od wielkości osiągniętego dochodu. A zaliczkę wpłaca się już za pierwszy miesiąc. Innym rodzajem opodatkowania jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.
W tym przypadku podatek oblicza się od przychodu, ale nie można pomniejszyć go o żadne koszty jego uzyskania. Istnieje jeszcze opodatkowanie na podstawie karty podatkowej.