Inwestycje w rynek mieszkaniowy

Inwestycje w rynek mieszkaniowy

Bez wątpienia każdy z nas podług swoich możliwości szuka najlepszych możliwych rozwiązań, byle tylko pomnożyć nasz kapitał. Jednak bardzo często nie inwestujemy w ogóle, ponieważ boimy się ryzyka z tą inwestycją związanego. Jednak pieniądze bezczynnie leżące na naszym koncie bankowym są wielkim marnotrawstwem, na które nie powinniśmy się godzić. Jeżeli już tak bardzo boimy się podjąć ryzyka, nawet tego najmniejszego, to może na początku powinniśmy spróbować swoich sił w inwestycjach w skarbowe papiery wartościowe, emitowane przez najbardziej wiarygodną instytucję finansową w naszym kraju, chodzi mianowicie o Skarb Państwa. Możemy inwestować w papiery wartościowe krótkoterminowe, jak bony skarbowe, emitowane najczęściej na dwanaście miesięcy, albo w długoterminowe, jak obligacje skarbowe, emitowane nawet na dwadzieścia lat. Gdy już przekonamy się, że pieniądze w ruch są dużo lepszym rozwiązaniem, z pewnością będziemy chcieli spróbować, czegoś innego, bardziej opłacalnego. Taką inwestycją będzie z pewnością inwestycja w rynek nieruchomości. W dzisiejszych czasach krajowy rynek nieruchomości wyrównał swoje ceny względem zachodnioeuropejskich krajów. Szanse na duże zyski nie są wysokie, ale z pewnością jest to stabilna inwestycja, jedna z najpewniejszych na rynku, poza inwestycją w kamienie szlachetne.