IRR

Każdy, kto chociaż przez krótką chwilę miał styczność z biznesem, doskonale zdaje sobie sprawę z faktu, iż przy działaniach na polu gospodarczym nie ma miejsca na przyjaźnie czy sentymenty. W tym wypadku istotne jest tylko jedno – a mianowicie osiągnięty zysk. Zasada ta tyczy się zarówno bieżącego prowadzenia działalności gospodarczej jak i planowania inwestycji. Nawet najlepszemu przyjacielowi nie powinno się pożyczać pieniędzy na inwestycje, jeżeli z góry wiadomo że zamiast spektakularnym sukcesem okaże się ona wielką klapą. W jaki sposób można to ocenić? Wystarczy wykorzystać miernik, jakim jest wewnętrzna stopa zwrotu IRR. Dzięki skomplikowanemu wzorowi matematycznemu można dokładnie oszacować, na ile konkretna inwestycja będzie rentowna.. Im większy jest współczynnik IRR, to na tym większe zyski można liczyć. Metoda ta umożliwia inwestorom oszacowanie bezpiecznego stopnia inwestycji, który nie będzie zagrażał wniesionemu kapitałowi. Stosując wspomnianą metodę analizy ryzyka można wyciągnąć konkretne wnioski w odniesieniu do planowanej inwestycji. Matematyczny wynik jasno określi czy dane przedsięwzięcie będzie rentowne, czy lepiej z niego zrezygnować już na samym początku.