Kapitał na start przedsiębiorstwa

Sytuacja na rynku pracy nie jest wesoła, pracodawcy częściej zwalniają niż zatrudniają nowych pracowników, a jeżeli już to robią, to są to najczęściej zatrudnienia, w których nie mamy zapewnionych żadnych świadczeń społecznych. Gdy na rynku pracy jest trudna sytuacja wówczas wiele bezrobotnych osób decyduje się na założenie własnego interesu. Własna firma to jednak odważne przedsięwzięcie, podczas, którego bierzemy na swoje barki ryzyko związane z możliwym niepowodzeniem. Samo założenie firmy nie jest wielkim wydatkiem, ponieważ płacimy wyłącznie za wpisanie nas na listą podatników podatku od towaru i usług. Koszt takiego wpisu to niecałe dwieście złotych. Prawdziwe schody zaczynają się w dalszej działalności. Zastanawiamy się, skąd wziąć kapitał na zrealizowanie zaplanowanych przedsięwzięć. W każdym przedsiębiorstwie niezwykle ważnym elementem, który decyduje o kondycji finansowej całej firmy jest kapitał własny. W jego skład wchodzą wszystkie składniki majątkowe, do których posiadamy pełne prawo własności. Kapitał własny w spółkach osobowych i kapitałowych tworzą wspólnicy. Kapitał własny może przybrać dwojaką formę, albo rzeczową, albo pieniężną. We współczesnym biznesie najpopularniejszym podziałem kapitału własnego, jest podział na kapitały powierzone i kapitały samofinansowania.