Koncesje i licencje czasem są niezbędne

Choć mamy w Polsce swobodę działalności gospodarczej, to niektóre rodzaje biznesów wymagają specjalnych pozwoleń – licencji lub koncesji. Koncesjonowane jest między innymi poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin, wydobywanie kopalin ze złóż wytwarzanie i obrót materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, wytwarzanie, przetwarzanie, magazynowanie, przesyłanie, dystrybucja i obrót paliwami i energią. Uzyskania koncesji wymaga także biznes związany z ochroną osób i mienia, rozpowszechnianiem programów radiowych i telewizyjnych, oraz z przewozami lotniczymi. Koncesje wydaje się na wniosek przedsiębiorcy, a udzielane są na 2 do 50 lat przez właściwego ministra lub wyznaczoną do tego instytucję. Niektóre działalności są licencjonowane. Uzyskanie licencji jest konieczne do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie zarządzania nieruchomościami, oraz pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Licencjonowane jest także wykonywanie transportu drogowego, kolejowego i przewozu osób taksówką. Bez licencji nie można także być syndykiem. Pewne działalności do ich prowadzenia potrzebują odpowiedniego pozwolenia w formie wpisu do rejestru działalności regulowanej. Jest to na przykład organizowanie imprez turystycznych oraz pośredniczenie na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych. Bez wpisu w rejestrze marszałka województwa, nie można pośredniczyć w poszukiwaniu ludziom pracy, a gdy chcemy sprzedawać środki ochrony roślin, powinniśmy ubiegać się o wpis do rejestru wojewódzkiego inspektora.