Konto bankowe dla firmy

Konto bankowe dla firmy

Kiedy osoba chce założyć własną firmę to jednym z warunków jest posiadanie konta bankowego. Różni się ono przede wszystkim tym że jest firmowe. Wpływają na nie należności od innych przedsiębiorców, a także od klientów. Jest to konto które zakłada właściciel firmy a dostęp do niego mają ci, którym on je udostępnia. Takie konto firmowe ma wiele korzyści, ponieważ od ilości wpływów zależą dodatkowe usługi bankowe. Na początku zakładane jest samo konto firmowe na podstawie dokumentów uzyskanych z Urzędu Miasta. Bank po potwierdzeniu wszystkich danych otwiera konto bankowe. Posiadanie konta bankowego jest również ważne dlatego, że z niego muszą zostać zapłacone wszelkie składki i podatki do urzędów. W każdym momencie firma może poprosić o wyciąg bankowy z którego widać jak finansowo funkcjonuje. Największe znaczenie aby posiadać konto podczas prowadzenia firmy mają działalności prowadzone przez Internet. Każdego dnia mogą wpływać na nie zapłaty, dlatego dzięki temu firma w ogóle funkcjonuje. W miarę rozwoju konto może się rozrastać, ponieważ tworzone są subkonta jak również bank oferuje linie kredytowe, karty kredytowe czy też dodatkowe zabezpieczenia. Konto zakładane jest w momencie uzyskania dokumentów poświadczających wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej oraz uzyskania numeru Regon. Zarówno działalność jednoosobowa, jak i spółka mają obowiązek posiadania konta bankowego.