księgowość chrzanów – Wynagrodzenia pracowników oddelegowanych

księgowość chrzanów – Wynagrodzenia pracowników oddelegowanych

Wiele firm prowadzi swoją działalność zarówno w Polsce, jak i innych unijnych krajach. Potrzebują dobrej firmy księgowej, która potrafi w prawidłowy sposób naliczyć wynagrodzenia pracowników oddelegowanych. Każdemu pracownikowi przysługuje dzienna dieta w określonej wysokości na każdy dzień pracy za granicą doliczana do podstawowego wynagrodzenia. Wynagrodzenie musi być przeliczone na złotówki po kursie sprzed dnia, w którym pieniądze wpływają na konto. Z tej kwoty liczona jest podstawa wymiaru opodatkowania, która pomniejszona jest o diety zagraniczne. Dla doświadczonej firmy rozrachunkowej jaką jest księgowość Chrzanów nie stanowi to żadnego problemu. Firma księgowa dokonuje rozliczeń zarówno pracowników oddelegowanych, jak i tych pracujących tylko na terenie Polski. Można liczyć również na jej usługi doradcze w kwestiach podatkowych, a także wyjaśnienie wszelkich niejasnych kwestii. Biuro księgowe przygotowuje także dla przedsiębiorcy bilanse dotyczące prowadzonej działalności, zarówno w ujęciu miesięcznym, kwartalnym, jak i rocznym. Na życzenie klienta może również wykonać audyt wewnętrzny, dzięki któremu przedsiębiorca wie, czy wcześniej zostały popełnione jakieś błędy w rozliczeniach i może je skorygować.