Kultura organizacji podstawą przedsiębiorstwa

Kultura organizacji podstawą przedsiębiorstwa

W dzisiejszych czasach, bardzo wiele nowo powstałych przedsiębiorstw upada. Przedsiębiorcy najczęściej narzekają na brak doświadczenia lub na zbyt wysokie opodatkowanie na rzecz kraju. Wydawać by się mogło, że przyczyna może leżeć znacznie bliżej, niż komukolwiek się wydaje. Ludzie bardzo często pokładają także przyczyny klęski przedsiębiorstw w słabej jakości wytwarzanych produktach lub także w zbyt wysokich kosztach produkcji. Przyczyna może być jednak znacznie inna – wszystko może być związane z kulturą organizacji. Jest ona ściśle związana z wizerunkiem i funkcjonowaniem przedsiębiorstwa, zatem związane jest to niezwykle mocno z jego podstawami. Kultura organizacji to wszystko to, co widzimy i słyszymy, kiedy udajemy się do przedsiębiorstwa. Początkujący biznesmen powinien zadbać o odpowiedni jej wygląd, ponieważ w taki sposób może także zachęcić klientów do korzystania z usług/produktów danego przedsiębiorstwa. Kultura organizacji dzieli się na elementy fizyczne, artefakty i tradycje/umowy/ceremonie. Elementami fizycznymi nazywamy takie przedmioty, jak nazwa firmy czy logo. Artefaktami mianujemy przedmioty językowe i zachowania personelu, które są najmocniej widoczne wśród potencjalnych klientów. Widać zatem, iż niezależnie od tego, który element kultury organizacji byłby zaniedbany, z pewnością mogłoby to wywrzeć negatywny wpływ na odbiór całej organizacji. Podstawowym zadaniem początkującego przedsiębiorcy jest zatem zadbanie o to, by kultura organizacji działała pozytywnie na postrzeganie organizacji.