Ludzie wolnego zawody tylko w spółce partnerskiej

Wspólnikiem spółki w Polsce może być każdy, kto posiada zdolność prawną. Jednak ludzie pewnych zawodów mogą wchodzić w spółki tylko na określonych zasadach. Dla nich zarezerwowana została spółka partnerska. Takie spółki mogą tworzyć na przykład architekci, lekarze, pielęgniarki, aptekarze, tłumacze przysięgli, radcy prawni, notariusze, adwokaci, księgowi, rzeczoznawcy majątkowi, doradcy podatkowi, biegli rewidenci. To właśnie, zgodnie z polskim prawem, są wolne zawody. Spółka partnerska niewiele trochę różni się od innych spółek osobowych. Partnerzy tworzą ją, aby wspólnie wykonywać swój zawód. Za swoją pracę wspólnicy pobierają indywidualne honoraria, a część z nich przekazują na utrzymanie spółki. Natomiast za zobowiązania spółki, partnerzy odpowiadają w sposób nieograniczony, całym majątkiem. Umowę takiej spółki należy zawrzeć na piśmie. Ten obszerny dokument powinien zawierać nazwiska i imiona partnerów, określenie wolnego zawodu i uprawnienia partnerów do jego wykonywania. W umowie należy także wpisać przedmiot działalności spółki, firmę, siedzibę oraz wkłady wnoszone przez partnerów i ich wartość. Tę spółkę, podobnie jak inne, rejestruje się w Krajowym Rejestrze Sądowym. Spółkę może prowadzić powołany przez partnerów zarząd. Działalność spółki regulowana jest podobnie jak w przypadku spółki jawnej. Z wyjątkiem – partner nie odpowiada za zobowiązania spółki, które powstają w wyniku działań pozostałych partnerów lub osób zatrudnionych przez spółkę.