Niezbędna pieczątka i firmowe konto

Kiedy planujemy podjąć się prowadzenia działalności gospodarczej, mamy już pomysł na biznes i niezbędny kapitał, zarejestrowaliśmy działalność i uzyskaliśmy wszystkie niezbędne pozwolenia,
pora na pieczątkę i otwarcie firmowego rachunku bankowego. Wprawdzie nie ma obowiązku posiadania pieczątki nie ma, ale posiadanie jej będzie konieczne do zakładania konta w banku. Na pieczątce powinno znaleźć się imię i nazwisko właściciela oraz nazwa firmy, jej dane teleadresowe numer NIP i REGON. Do jej wyrobienia w zakładzie zajmującym się tego typu usługami, nie są potrzebne żadne dokumenty, a jej koszt to ok. 30-50zł. w zależności od wielkości, mechanizmu działania i wyglądu. Firmowe konto jest nam potrzebne do dokonywania płatności składek, podatków oraz płatności z tytułu transakcji z klientami i kontrahentami. Wprawdzie transakcje można zawierać w sposób gotówkowy lub bezgotówkowy, ale zgodnie z zapisami w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej, dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą, następuje za pośrednictwem rachunku bankowego. Jednak nie zawsze – obowiązkowo gdy jednorazowa wartość transakcji, przekracza równowartość 15 tys. euro. Jeśli jesteśmy pewni że nasze transakcje nie przekroczą tego ustawowego progu, możemy nie zakładać firmowego konta.