Od dochodu w biznesie trzeba płacić podatki

Z prowadzeniem biznesu wiążą się różne koszty. Między innymi konieczne jest opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz podatków. Formę opodatkowania należy wybrać już na etapie składania wniosku o wpis firmy do CEIDG. Należy bardzo dobrze się zastanowić nad wyborem formy opodatkowania, bo możliwość zmiany będzie dopiero w przyszłym roku. Dlatego jeśli wybierzemy źle, to będziemy musieli się z tym długo męczyć. Prowadzący biznes, czy to w formie indywidualnej działalności gospodarczej czy też spółki cywilnej, podlegają opodatkowaniu dochodów pochodzących z tej działalności na podstawie ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych albo na podstawie ustawy z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Wybierając formę opodatkowania przede wszystkim należy wziąć pod uwagę rodzaj działalności, zakres działań, wysokość spodziewanych przychodów i kosztów ich uzyskania oraz koszty związane z prowadzeniem księgowości. Warto także wziąć pod uwagę, czy zamierzamy korzystać z ulg podatkowych oraz czy będziemy rozliczać się ze współmałżonkiem lub na przykład na zasadach przewidzianych dla osób samotnie wychowujących dzieci. Zmienić wybór możemy dopiero z początkiem kolejnego roku podatkowego.