Odmowa przyjęcia kierowniczego stanowiska

Odmowa przyjęcia kierowniczego stanowiska

Zarządzenie przedsiębiorstwem zazwyczaj należy do obowiązków właściciela firmy. Bardzo często jednak to zadanie jest przekazywane specjalistom, którzy wiedzą, jak należy zorganizować pracę poszczególnych działów, aby była ona jak najbardziej efektywna. Tym samym osoby, które podejmują się zarządzania przedsiębiorstwem, przyjmują na siebie nie tylko pewny zakres obowiązków, ale również i bardzo dużą odpowiedzialność za to, jak funkcjonuje dana firma. Z tego też względu, pomimo tego, że stanowiska kierownicze uważane są za bardzo atrakcyjne, jeśli chodzi o wynagrodzenia, to nie wszystkie osoby, chcą je zajmować. Wiedzą bardzo dobrze, że nowe obowiązki mogą nie tylko okazać się dla nich zbyt trudne, ale często nie będą potrafiły się odnaleźć w nowej dla siebie sytuacji. Pomimo tego, że możliwość objęcia kierowniczego stanowiska jest bardzo kusząca, umiejętność odmowy jego przyjęcia okazuje się być równie ważna, jak wyrażenie zgody na sprawowanie tak poważnej funkcji. Podjęcie tak ważnej decyzji nie należy z pewnością do łatwych, z drugiej jednak strony, kiedy pracownik potrafi odmówić przyjęcia awansu, może zyskać w oczach szefa. Pracodawca powinien zrozumieć, że nie każdy pracownik, musi wykazywać zdolności przywódcze, a tym samym nie sprawdzi się na kierowniczym stanowisku, które będzie dla niego wiązało się z bardzo dużym stresem.