Otwieramy własny biznes

Co roku kilka tysięcy Polaków postanawia otworzyć firmę i pracować na własny rachunek. Jednak nie wystarczy tylko pomysł. Aby rozpocząć działalność gospodarczą, trzeba mieć o tym jakieś pojęcie. Otóż działalność gospodarcza to przede wszystkim działalność wytwórcza, budowlana, handlowa i usługowa. Jeśli więc chcemy się zajmować czymś takim, to musimy zarejestrować swoją nową firmę. W Polsce każdy kto ma zdolność prawną, może otworzyć swój biznes, ale musi go zarejestrować i prowadzić w granicach obowiązującego prawa. Można prowadzić przedsiębiorstwo samodzielnie lub  wspólnie z kimś jeszcze. Albo w formie spółki cywilnej, albo handlowej. Osoba fizyczna rejestruje swój biznes w CEIDG, czyli centralnym rejestrze przedsiębiorców, za pośrednictwem Internetu, wypełniając odpowiedni formularz. Jeśli natomiast planujemy otworzyć działalność w formie spółki handlowej: jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej, akcyjnej i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, rejestruje się ją w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez sądy gospodarcze. Zanim jednak zarejestrujemy nową spółkę, należy sporządzić umowę lub statut spółki w formie aktu notarialnego, którą dołącza się do wniosku o rejestrację w KRS. Nie dotyczy to tylko spółek jawnej i partnerskiej.