Podatek od towarów i usług nie dla każdego

Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług nie zawsze jest obowiązkowe. Niektórzy przedsiębiorcy są z niego zwolnieni. Jeśli jednak nasz biznes przynosi spore zyski, wtedy tego podatku nie da się uniknąć. Zasady opodatkowania VAT-em są jasno określone. Zgodnie z nimi, osoby rozpoczynające działalność gospodarczą w trakcie roku podatkowego są zwolnione od podatku VAT, jeżeli przewidywana przez nich wartość sprzedaży nie przekroczy pewnej określonej kwoty w ciągu roku. Dlatego co roku należy sprawdzać, czy w roku poprzednim i bieżącym nie została przekroczona aktualna kwota limitu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150 000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku. Czasem jednak w biznesie opłaca się opłacać podatek VAT. Nawet kiedy nie przekracza się obowiązkowej kwoty sprzedaży. Wtedy takiego przedsiębiorcę nazywa się małym podatnikiem. Mały podatnik – czyli podatnik spełniający warunek co do niewielkiego stosunkowo obrotu rocznego, ma dodatkowe uprawnienia. Może skorzystać z kasowej metody rozliczenia VAT. Polega ona w zasadzie na odprowadzaniu VAT po uzyskaniu zapłaty od kontrahenta, oraz na odliczaniu VAT od zakupów po dokonaniu faktycznej za nie zapłaty.