Pomysł na własny biznes

Pomysł na własny biznes

Założenie własnego biznesu, jeszcze nie było tak proste, a ustawodawca stara się w taki sposób zorganizować przepisy związane z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej, by młody przedsiębiorca miał ułatwiony start. Takimi ułatwieniami są między innymi otrzymanie dotacji od Unii Europejskiej na początku prowadzenia działalności gospodarczej. Pomoc ta może wynieść nawet czterdzieści tysięcy złotych i będzie bezzwrotna, jeżeli z naszym biznesem uda się nam utrzymać przez rok na powierzchni. Innym sposobem pomocy rządu wobec młodych przedsiębiorców jest możliwość zaciągania przez nich kredytów preferencyjnych na specjalnych możliwościach. Przedsiębiorca otrzymuje albo dopłaty z budżetu państwa do spłacanego kredytu, albo otrzymuje od instytucji bankowej korzystne warunki spłaty takiego kredytu preferencyjnego. Przedsiębiorcy z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw mają również szansę otrzymania kredytu inwestycyjnego na specjalnych warunkach. Środki pieniężne z tego kredytu mogą być przeznaczone nie tylko na cele związane z bieżącą działalnością przedsiębiorstwa, lecz także na zakup maszyn, modernizację linii produkcyjnych, wprowadzanie innowacyjnych technologii, czy też na szkolenia i kursy pracownicze. Instytucje rządowe i unijne organizują również różnego rodzaju bezpłatne szkolenia, które mają zachęcić bezrobotne osoby do założenia własnej firmy.