Prowadzenie spółki cywilnej

Prowadzenie spółki cywilnej

Zasadniczo większość spółek jest uregulowanych w kodeksie spółek handlowych, podzielone są na spółki osobowe i kapitałowe, których łącznie możemy wymienić sześć rodzajów. W regulacjach kodeksu spółek handlowych, ustawodawca nie zdecydował się na znalezienie miejsca dla spółki cywilnej, która jest szczegółowo opisana w kodeksie prawa cywilnego. Prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej, przeznaczone jest dla osób, które prowadzą działalność w mniejszym zakresie. Wspólnicy w spółce cywilnej zobowiązują się dążenie wspólnie obranego celu gospodarczego, poprzez realizowanie własnej strategii biznesowej, oraz poprzez wnoszenie wkładów do majątku spółki cywilnej. Kodeks cywilny nie nakłada żadnej konkretnej kwoty kapitału zakładowego, po prostu wskazuje, że spółkę cywilną muszą tworzyć, co najmniej dwa podmioty fizyczne, lub dwie osoby posiadające osobowość prawną, o sumie minimalnego kapitału, ustawodawca, w tym przypadku nie wspomniał ani słowem. Spółka cywilna, co ważne, nie posiada osobowości prawnej, nie jest również samodzielnym podmiotem prawa. Takimi samodzielnymi podmiotami są natomiast wspólnicy spółki cywilnej, co oznacza, że spółka nie ma własnego mienia. Spółka podlega rejestracji w ewidencji działalności gospodarczej, właściwego wójta, prezydenta miasta, bądź też burmistrza.