Rejestracja firmy w urzędzie

Rejestracja firmy w urzędzie

Zarejestrowanie firmy w urzędzie to pierwszy krok jaki trzeba wykonać aby móc legalnie działać. Dzięki temu wszystko jest na papierze który można okazać kolejnym instytucjom czy firmom. Przyszły przedsiębiorca musi udać się do Urzędu Miasta lub Gminy i tam wypełnia formularze w efekcie których otrzymuje zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej. Krok ten trwa jeden dzień i od razu można otrzymać numer Regon, jeśli urząd współpracuje z Urzędem Statystycznym. Jest to numer typowy dla przedsiębiorców. Po uzyskaniu tych zaświadczeń należy udać się do Urzędu Skarbowego i złożyć tam stosowne oświadczenia podatkowe. Niektóre wpisy mogą być płatne w zależności od tego jaka będzie forma działalności.  Kolejny krok jaki należy uczynić to zgłosić się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w celach rejestracji ubezpieczeniowej. Jeśli firma ma zamiar zatrudniać pracowników wówczas także musi zgłosić ten fakt. Instytucja za to odpowiedzialna to jest Inspekcja Pracy która sprawdza warunki jakie pracodawca organizuje dla swoich pracowników. Natomiast jeżeli firma będzie działać w branży spożywczej, kosmetycznej, fryzjerskiej czy gastronomicznej, wtedy musi to zgłosić Inspekcji Sanitarnej. Sprawdzi ona z kolei warunki pomieszczenia oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Dopiero jak wszystkie wymogi zostaną spełnione nastąpi pozwolenie na otwarcie firmy.