Sektor małych i średnich przedsiębiorstw

Najważniejszymi podmiotami gospodarczymi w naszym kraju są bez wątpienia małe i średnie przedsiębiorstwa. To właśnie przedsiębiorcy z tej grupy mają największe zasługi w utrzymywaniu przez nasz kraj wzrostu gospodarczego. Ta gałąź gospodarki jest z tego względu szczególnie uprzywilejowana. Przedsiębiorcy z tej grupy mogą zarówno ubiegać się o korzystne kredyty preferencyjne, jak i otrzymywać dotacje z budżetu Unii Europejskiej. Gdy mowa o kredytach, chodzi tu głównie o kredyty preferencyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw. Z tych kredytów możemy sfinansować nawet siedemdziesiąt pięć procent planowanej inwestycji. Dogodne jest również oprocentowanie takiego kredytu, ponieważ pięć i pół procent to bardzo atrakcyjne warunki kredytowe. Kredyt do pięciuset tysięcy euro należy spłacić w ciągu sześciu lat. Przedsiębiorcy mikro, małych i średnich przedsiębiorstw mogą się również ubiegać o bezzwrotne dopłaty na start w biznesie, do czterdziestu tysięcy złotych. Warunkiem bezzwrotności takiej dotacji jest konieczność prowadzenia działalności, przez, co najmniej dwanaście miesięcy. Za średnie przedsiębiorstwo uznaje się w polskim prawie takie, które zatrudnia mniej niż dwustu pięćdziesięciu pracowników. Roczny obrót takiego średniego przedsiębiorstwo nie może przekraczać pięćdziesięciu milionów euro.