Spółka cywilna najpopularniejsza

W Polsce bardzo popularne są spółki cywilne i jawne. Zwykle jednak wspólnicy mają problem z decyzją którą z tych dwóch form działalności wybrać. A wybór nie jest prosty, bo te spółki diametralnie się od siebie różnią. Prowadzenie pierwszej – spółki cywilnej, jak sama nazwa na to wskazuje, opiera się na przepisach kodeksu cywilnego. To dobra forma do prowadzenia małych i średnich przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych i usługowych czy zakładów rzemieślniczych. Każdy wspólnik ma wpływ na działalność spółki i może ją kontrolować. Aby utworzyć spółkę, wspólnicy muszą zawrzeć umowę, w której zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wyznaczonych celów i wpisują wartość swoich wkładów. Taką spółkę rejestruje się w ewidencji CEIDG. Takie przedsiębiorstwo nie ma osobowości prawnej, a każdy ze wspólników jest traktowany jako indywidualny przedsiębiorca. Wkład wnoszony do spółki przez przedsiębiorców może mieć formę pieniężną lub rzeczową, którą może być nieruchomość, samochód, świadczenie pracy czy usług na rzecz spółki. Majątek spółki staje się współwłasnością wspólników. Jednak odpowiedzialność za zobowiązania spółki wszyscy wspólnicy ponoszą całym majątkiem osobistym. W ramach spółki cywilnej, każdy wspólnik może prowadzić jej sprawy i ją reprezentować na zewnątrz. Udział wspólników zarówno w zyskach jak i stratach jest równy, a kiedy wspólnik zechce spółkę opuścić, wtedy odzyskuje wniesiony wkład.