Spółka jawna podobna do cywilnej

Spółka jawna, choć jest dość korzystną formą prowadzenia działalności gospodarczej i często nie jest wykorzystywana przez przedsiębiorców. Aby podjąć działalność w formie spółki jawnej, wspólnicy powinni zawrzeć pisemną umowę. Natomiast w nazwie spółki ujawnia się nazwisko przynajmniej jednego ze wspólników. Spółkę jawną rejestruje się w sądzie, wpisując ją do Krajowego Rejestru Sądowego. Spółka ta ma oczywiście swoje zalety i wady. Podobnie jak w przypadku spółki cywilnej, każdy ze wspólników może reprezentować spółkę i odpowiada solidarnie całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki. W przypadku zobowiązań spółki jawnej, jeśli nie można ich zaspokoić z majątku firmy, wtedy wspólnicy odpowiadają za zobowiązania firmy całym majątkiem osobistym. Co do formy opodatkowania działalności, można wybrać podatkową księgę przychodów i rozchodów, pełną księgowość lub ryczałt ewidencjonowany. Majątek spółki stanowi współwłasność jej wspólników. Ponadto, każdy wspólnik ma prawo do równego udziału w zyskach bez względu na rodzaj i wartość wkładów. Na tych samych zasadach wspólnicy uczestniczą także w stratach spółki. Za zaciągnięte zobowiązania wspólnicy odpowiadają majątkiem firmy i całym majątkiem osobistym, solidarnie z pozostałymi. I właśnie w związku z tą odpowiedzialnością, warto zastanowić się nad wyborem innego rodzaju spółki.