spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

Chcąc otworzyć firmę należy dokładnie zapoznać się z możliwościami jakie w tym zakresie daje polskie prawodawstwo. W przepisach prawa zostały wyszczególnione rodzaje działalności gospodarczych, jakie można założyć na terenie naszego kraju. Należą do nich między innymi spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa a także spółka cywilna czy spółka jawna. Czym różnią się od siebie? Najprostszą z nich jest spółka cywilna. Taką działalność założyć mogą osoby fizyczne i podmioty prawne. Co ważne, odpowiedzialność finansowa pokrywana jest zarówno z majątku spółki jak i z osobistego majątku wspólników. Inaczej sytuacja ma się w przypadku spółki komandytowej, w której to wspólnicy na podstawie specjalnie sporządzonej umowy określają do jakiej wysokości osobiście odpowiadają finansowo. Największe udogodnienia w tym zakresie daje spółka zoo, w której za zobowiązania finansowe powstałe w wyniku prowadzonej działalności roszczeń można dochodzić wyłącznie z majątku posiadanego przez spółkę. W tym wypadku przepisy prawa wymagają jednak prowadzenia dokładnej, pełnej księgowości, co związane jest z podniesieniem kosztów prowadzenia firmy.