Ubieganie się o koncesje i zezwolenia

Ubieganie się o koncesje i zezwolenia

Osoby decydujące się na zakładanie działalności gospodarczych związanych w jakikolwiek sposób z produktami spożywczymi i alkoholem powinny pamiętać, iż nie należy odkładać na ostatnią chwilę załatwiania wszelkiego rodzaju koncesji i zezwoleń. Jest ich dość dużo i są one niezwykle czasochłonne. Najważniejszą z nich jest zezwolenie od sanepidu na prowadzenie działalności. Właściciele działalności gospodarczej na długi czas przed uruchomieniem działalności powinni umówić się z przedstawicielami sanepidu, którzy zmuszeni są sprawdzić, czy dane warunki lokalowe pozwalają na przetrzymywanie żywności czy też jej przyrządzanie. To samo tyczy się sklepów, w których rozprowadzane są jakiekolwiek produkty. Przedstawiciele organów państwowych sprawdzają czy lokal nie jest wilgotny, istnieją tam odpowiednie pomieszczenia sanitarne oraz czy nie zdarza się mieć do czynienia z zagrożeniem styczności żywności z jakimikolwiek szkodliwymi bakteriami. Właściciele biznesów, w których rozprowadzany jest alkohol muszą starać się o odpowiednie koncesje – tutaj warto wyjątkowo się pospieszyć, ponieważ ich ilość wydawana w ciągu roku jest ograniczona. Może się zatem okazać, iż jeśli spóźnimy się ze złożeniem dokumentów, nie uzyskamy jej w odpowiednim czasie. Niezwykle istotne jest także powiadomienie służb pożarowych o założeniu nowej działalności gospodarczej, gdyż pozwala to sprawdzić jej przedstawicielom czy lokal jest odpowiednio zabezpieczony w przypadku pożaru. Jest to istotne, ponieważ w razie wypadku moglibyśmy zostać pociągnięci do odpowiedzialności prawnej, gdyby cokolwiek poważniejszego się wydarzyło.