Uczciwość wobec Państwa – nasz priorytet

Uczciwość wobec Państwa – nasz priorytet

Księgując działalność gospodarczą obsługiwanej firmy musimy pamiętać o tym, by zawsze być uczciwym wobec Państwa. Wiadomym jest, że każdy chce mieć jak najwyższe przychody. Wiadome też jest, że opłaty, podatki i inne daniny zbytnio obciążają kieszeń przedsiębiorstw. Weźmy przykładowo bardzo często wspominaną kwestię wynagrodzeń, gdy przedsiębiorstwo, które wypłaca pracownikowi na rękę 2000 złotych, musi tak naprawdę zapłacić około 4000 złotych, ponieważ mnogość opłat zdrowotnych, podatków itp. jest zatrważająca. Niemniej jednak musimy prowadząc biuro księgowe działać fair wobec naszego państwa. Nie jest sztuką dla żadnego prawdziwego księgowego taka modyfikacja zapisu w księgach, po której państwo polskie mogłoby utracić prawnie należące się pieniądze. Warto jednak wspomnieć o tym, że jeśli każdy w ten sposób obdzierałby państwo z pieniędzy, nie byłoby środków na wypłatę jakichkolwiek świadczeń emerytalnych, utrzymanie wojska, NFZ-u itp. Warto również wspomnieć, że oszukanie państwa w kwestiach podatkowych jest poważnym przestępstwem, za które będzie odpowiadać biuro księgowe a także firma, w której księgach doszło do takowych nieprawidłowości. Warto też dodać, że kary za takie przestępstwa są bardzo wysokie, i często mogłyby zrujnować kondycję finansową biura księgowego i obsługiwanej przezeń firmy. Kierując się sprawiedliwością i uczciwością można wprawdzie mieć niższe dochody, ale na pewno nikt nie będzie miał wyrzutów sumienia, że są to pieniądze zarobione nielegalnie.