VSM

Każde przedsiębiorstwo, niezależnie od jego wielkości, ma przed sobą tylko jeden, nadrzędny cel. Chodzi mianowicie o to, aby generować jak największe zyski. Czasem mimo doskonałego przygotowania, długich analiz, proces produkcyjny nie przynosi spodziewanych efektów. Jeżeli tak się dzieje, to czym prędzej należy wdrożyć działania mające na celu wyłapanie ewentualnych szumów powstających podczas produkcji oraz optymalizację procesu produkcyjnego. W tym celu można posłużyć się bardzo popularnym narzędziem graficznym, jakim jest VSM mapowanie strumienia wartości. Co można osiągnąć stosując mapowanie strumienia wartości? Wśród podstawowych efektów, wymienić można między innymi czynności które są zbędne w procesie produkcyjnym, czy też dostosować go do potrzeb procesu zamówień. W taki sposób zoptymalizuje się proces działania i można będzie uniknąć również strat wynikających ze zbyt dużej produkcji, która nie znajduje odzwierciedlenia w zamówieniach składanych przez klientów. W taki sposób można poczynić konkretne oszczędności w firmie, które można przeznaczyć na przykład na inwestycje w rozwój pracowników czy w zakup nowoczesnych technologii usprawniających pracę.