Windykacja sądowa i windykacja polubowna

Windykacja sądowa i windykacja polubowna

Kiedy jest się dłużnikiem nie warto zwlekać ze spłatą, nawet jeśli jest się w trudnym położeniu nie należy unikać kontaktu z wierzycielami i pogarszać tym samym swoją sytuację, warto spróbować załatwić sprawę polubownie. Dług nie zostanie umorzony ale może być rozłożony na raty. W sytuacji, gdy firma windykacyjna wykupiła dług, otrzymaliśmy od niej środki na spłatę wierzyciela, zostaliśmy wobec niej dłużnikami. Taka windykacja polubowna, zakłada możliwość rozłożenia długu na raty, tak by można było spłacać zobowiązanie. Często firmy windykacyjne wykupują większą ilość długów od przedsiębiorstwa, którego klienci zalegają ze spłatami. Windykacja masowa długów może być skuteczna w sytuacji, gdy są to zadłużenia niedawno powstałe, a tym samym ich ściągalność jest bardziej prawdopodobna niż w przypadku kilkuletnich długów. Kiedy windykacja polubowna nie pomaga, sięga się po kolejne narzędzie, jakim jest windykacja sądowa. Często orzeczenia wydaje e-Sąd. Taka procedura jest zgodna z prawem i jest znacznie tańsza od klasycznego postępowania. W ten sposób dłużnik otrzymuje sądowe wezwanie do zapłaty, jeśli dalej będzie się od niej uchylał zostanie wszczęte postępowanie komornicze, które w konsekwencji doprowadzi do egzekucji długu.