Wpis firmy nie tylko przez Internet

Przyszli przedsiębiorcy, którzy planują otworzyć swój biznes, muszą go zarejestrować w ewidencji CEIDG. Niektórych przeraża jednak konieczność wypełniania i wysyłania wniosku przez Internet. Szczególnie w przypadku starszych osób, dla których problemem jest posługiwanie się komputerem, wpis przez Internet to bariera nie do przeskoczenia. Jednak przy okazji tworzenia nowych przepisów pomyślano i o takich biznesmenach. Dlatego istnieje możliwość złożenia wniosku o wpis do CEIDG w urzędzie gminy. W tym celu wypełnia się wniosek papierowy, na odpowiednim formularzu, pobranym ze stron www.firma.gov.pl lub www.ceidg.gov.pl. A jeśli poprosimy w urzędzie, to na pewno dostaniemy formularz już wydrukowany. Wystarczy go wypełnić, własnoręcznie podpisać i zostawić pracownikowi urzędu gminy, który potwierdza pokwitowaniem przyjęcie wniosku,  przekształca go w formę dokumentu elektronicznego i przesyła do CEIDG nie później niż następnego dnia od jego otrzymania. Należy pamiętać o tym, żeby do urzędu zabrać ze sobą dowód osobisty lub inny potwierdzający naszą tożsamość. Wpis zostaje dokonany z chwilą zamieszczenia danych w CEIDG., czyli już następnego dnia po zaniesieniu go do urzędu. Oczywiście prowadzenie działalności rozpoczyna się z datą,  którą wpisaliśmy w odpowiednim miejscu we wniosku. Wypełniony wniosek o wpis można także wysłać do urzędu listem poleconym.