Wybór sposobu opodatkowania

Wybór sposobu opodatkowania

Osoby prowadzące działalność gospodarczą mają bardzo często pozostawioną przez ustawodawcę wolną rękę w wyborze sposobu opodatkowania. Wyboru dokonuje się na początku pierwszego miesiąca nowego roku. Podatnik ma do wyboru pięć rodzajów opodatkowania. Pierwszym z nich jest opodatkowanie według podatku liniowego, który wynosi dziewiętnaście procent. Podatnik może też wybrać opodatkowanie na zasadach ogólnych. W tej formie stawki procentowe wyglądają następująco, osiemnaście i trzydzieści dwa procent. Przedsiębiorca może również zdecydować się opodatkowanie według tak zwanego ryczałtu ewidencjonowanego, karty podatkowej i podatku tonażowy. Możliwość wyboru w dużym stopniu zależy również od rodzaju prowadzonej przez nas działalności gospodarczej. By wybrać najdogodniejszą formę opodatkowania warto wybrać się na rozmowę do doradcy podatkowego, który znajdzie najlepsze, dla naszej działalności gospodarczej rozwiązanie. Osoby rozliczające się z najmu mają do wyboru rozliczenia z fiskusem, albo prywatnie, albo, jako podmiot prowadzący działalność gospodarczą. Osoby najmujące mogą rozliczać się, albo poprzez ryczałt ewidencjonowany, o stawce ośmiu i pół procenta, albo na zasadach ogólnych, wspomnianych powyżej. Jeżeli dany podatnik nie zgłosi się samodzielnie do właściwej instytucji, to zostanie opodatkowany według normalnej skali podatkowej.