Wybór struktury zarządzania firmą

Wybór struktury zarządzania firmą

Poprzez kilkaset lat istnienia przedsiębiorstw zdołało się wykształcić wiele metod i sposobów zarządzania nim. Bez wątpienia najczęściej spotykaną strukturą firm, zwłaszcza z sektora małych i średnich przedsiębiorstw jest struktura liniowa, w której wyróżniamy dwa rodzaje stanowisk, kierownicze i pracownicze. Nie ma innych stanowisk, za to w każdej z tych grup można wyróżnić kilka szczebli zarówno na stanowiskach pracowniczych, jak i kierowniczych. Struktura liniowa znana była już przed kilku tysiącami lat. Kierownik zarządza, podległymi mu pracownikami, natomiast kierownik wyższego szczebla zarządza tym kierownikiem. Przedsiębiorstwo zorganizowane według takiej struktury ma wiele zalet, najważniejszą z nich jest brak możliwości wydawania sprzecznych poleceń, co znacząco usprawnia pracę całego zespołu pracowniczego. Jednak niesie ze sobą wielkie ryzyko, jeżeli w naszej strukturze jest wiele szczebli kierowniczych, wówczas informacja i polecenie, które idzie z samej góry, może zostać zniekształcone podczas drogi w dół drabiny kierowniczej i pracowniczej. Przypomina to z pewnością grę w głuchy telefon. Właśnie niewłaściwe pojmowanie poleceń kierowniczych należy do najczęstszych kłopotów przedsiębiorstw zorganizowanych właśnie w ten sposób. Lekarstwem jest ograniczenie liczby szczebli do minimum.