Zakładanie firmy krok po kroku

Rejestracja firmy po 1 lipca 2011 r. jest znacznie łatwiejsze niż kiedyś. Przed przystąpieniem do rejestracji jednoosobowej firmy warto przygotować: dokumenty potwierdzające tożsamość
dane dotyczące adresu zamieszkania (jeżeli stale działalność ma być wykonywana poza miejscem zamieszkania, trzeba będzie wskazać również te adresy), dane dotyczące biura rachunkowego (jeśli zamierza się korzystać z usług takiego biura), rodzaj działalności określony numerem Polskiej Klasyfikacji Działalności (właściwy dla przedmiotu zamierzonej działalności), na temat którego więcej informacji znajdziemy na stronie GUS. Należy także mieć gotową nazwę przyszłej firmy i
numer konta bankowego. Kolejnym krokiem jest przygotowanie wniosku o wpis do CEDIG. W tym celu należy zarejestrować się na platformie ePUAP w celu uzyskania tzw. profilu zaufanego, pozwalającego na elektroniczny kontakt z urzędami. Alternatywnie można uzyskać podpis elektroniczny (płatny), przydatny także w innych sprawach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Należy wejść na stronę internetową CEIDG i wypełnić wniosek o wpis do ewidencji. Jeśli nie wiemy czy sobie poradzimy z elektronicznym formularzem, można przygotować wniosek papierowy do złożenia w gminie. Wniosek o wpis jest dziś jednocześnie
wnioskiem o wpis do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON), zgłoszeniem identyfikacyjnym do urzędu skarbowego, oświadczeniem o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz zgłoszeniem płatnika składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.