Zakładanie firmy w postaci spółki

Zakładanie firmy w postaci spółki

Spółka to rodzaj większej firmy która ma spore zobowiązania i wyzwania. Przede wszystkim dokumentacje takie firmy po części przygotowuje notariusz. Ponadto w spółce musi być przynajmniej dwóch właścicieli, ponieważ takie są wymogi prawne. Oczywiście mogą to być osoby fizyczne jak również takie które mają swoje prywatne małe firmy. W spółkach prawnych natomiast oprócz prezesa ustalany jest również zarząd na którym dokonuje się ważne podsumowania oraz podejmuje decyzje. Spółka może zatrudniać zarówno kilka jak i kilkadziesiąt osób w zależności od jej profilu. Wiele spółek prowadzi różne działalności od produkcji po sprzedaż. Jest to bardzo opłacalne a przede wszystkim korzystne dla wielu stron. Wiele spółek jest także cywilnych i są one oparte o kodeks spółek cywilnych. Do najbardziej znanych można zaliczyć spółkę jawną, akcyjną oraz cywilną. Natomiast spółki oparte o Kodeks Spółek Handlowych to przede wszystkim spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Ważne jest także to że przy zakładaniu spółki trzeba wnieść określony kapitał który opiewa przynajmniej na dziesięć tysięcy złotych. Wszelkie zyski ze spółki dzielone są na wszystkich właścicieli i współwłaścicieli w zależności od tego kto ile włożył w spółkę wartości. Może ona być nie tylko finansowa ale również materialna. Ponadto prowadzenie spółki to także obowiązek prowadzenia pełnej księgowości do której wgląd mają władze skarbowe.