Załatwianie formalności w urzędach

Załatwianie formalności w urzędach

Formalności załatwiane w urzędach to przede wszystkim dokumentacja zatwierdzająca legalizację firmy. Na początek należy udać się do Urzędu Miasta w którym to uzyska się wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej. Tam można również uzyskać od razu numer Regon ponieważ Urząd Miasta obecnie załatwia to sam. Po kilku dniach uzyskuje się ów numer z którym to należy udać się do Urzędu Skarbowego. Tam wypełniane są kolejne dokumenty określające działalność firmy, rodzaj opodatkowania a także płatności podatku VAT. Niektóre czynności są płatne dlatego należy się na to przygotować. Na koniec należy się udać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych gdzie wypełnia się formularze zatwierdzające opłacanie składek za siebie i pracowników. Te wszystkie czynności należy wykonać osobiście i po potwierdzeniu w każdym urzędzie uzyskuje się ważne dokumenty. Należy je przechowywać tak długo jak działalność firmy jest aktualna. Załatwienie spraw w urzędzie trwa kilka dni po czym można funkcjonować jako legalna firma. Jeśli jest to firma z branży gastronomicznej wówczas są dodatkowe czynności. Należy tę działalność zgłosić w Zakładzie Sanitarno Epidemiologicznym po to aby mógł sprawdzać czystość i stan firmy oraz pracowników pod kątem higienicznym. Nie można także zapominać o tym że kiedy zatrudnia się od początku działalności pracowników zgłosić tego faktu do Inspekcji Pracy. Ta z kolei ma prawo kontrolować firmę czy przestrzega kodeksu pracy i szanuje pracowników.