Założenie działalności gospodarczej

Urzeczywistnieniem marzeń o pełnej niezależności jest z pewnością dzień wpisania naszego przedsiębiorstwa do krajowego rejestru przedsiębiorców. Wówczas czujemy, że jesteśmy na najlepszej drodze do spełniania celów, które postawiliśmy przed swoją firmą, podczas pisania biznesplanu. Dzięki pracy na własnej rachunki czujemy, że jesteśmy w stu procentach za siebie odpowiedzialni i sami decydujemy o swojej przyszłości. Dzięki pracy na własną sami decydujemy o godzinach pracy, możemy ustawiać, tak jak nam pasuje, a nie, jak było do tej pory, że musieliśmy przychodzić na godzinę, którą wyznaczył nam szef. Sami sobie jesteśmy szefami i musimy wymagać tylko od siebie. By utrzymać się na rynku z nową firmą potrzebna nam będzie odpowiednia motywacja i samodyscyplina. Musimy również liczyć się z tym, że w pierwszych miesiącach zyski nie będą zbyt duże. Jednak dla młodych przedsiębiorców, ustawodawca wprowadził pewne udogodnienia, mające ułatwić start takim osobom. Takim udogodnieniem jest z całą pewnością, możliwość płacenia przez dwa pierwsze lata działalności gospodarczej stawki ubezpieczeniowej na poziomie czterystu złotych, a nie jak to robi się normalnie prawie tysiąc złotych. Młody przedsiębiorca może również dostać czterdzieści tysięcy złotych bezzwrotnej pomocy z budżetu Unii Europejskiej.