Założenie spółki jawnej

Założenie spółki jawnej

Kodeks spółek handlowych wymienia dwa rodzaje spółek, spółki osobowe i spółki kapitałowe. W tej pierwsze grupie, oprócz takich spółek, jak komandytowa, komandytowa akcyjna j partnerska, znajduje się spółka jawna. W tym rodzaju spółek również wielu przedsiębiorców decyduje się na prowadzenie działalności gospodarczej. Kodeks spółek handlowych precyzyjnie reguluje wszystkie kwestie związane z założeniem tego rodzaju spółek, sposobu otrzymania osobowości prawnej, cz też likwidacji spółki. Najważniejszą cechą tego rodzaju spółki jest pomocnicza odpowiedzialność wspólnika. W spółce jawnej istnieje również obowiązek ujawnienia w nazwie spółki, przynajmniej jednego nazwiska wspólnika. Umowę spółki jawnej podpisuje się bezwzględnie na piśmie, wszelkie inne formy zawiązania spółki jawnej są niewiążące. Innymi słowy, jeżeli próbujemy założyć spółkę w inny sposób, niż na mocy umowy, wówczas nie nabywa ona osobowości prawnej. Majątkiem spółki jawnej są wszystkie urządzenia, środki pieniężne wniesione, jako wkład wspólników, lub też nabyte w drodze prowadzenia spółki. Przed sądem uważa się, że wszyscy wspólnicy, mają równe prawo i wkłady, bez względu na rzeczywistą sytuację w spółce jawnej. Każdy ze wspólników posiada prawo do bycia przedstawicielem i reprezentantem spółki w kontaktach biznesowych i przed sądem.