Zatrudnianie pracowników w biznesie

Otwierając własną działalność gospodarczą, zakładamy zazwyczaj zatrudnienie pracowników. Jest kilka sposobów na szukanie ludzi do pracy. Między innymi ogłoszenia w prasie, przez urząd pracy lub znajomych. Należy także zastanowić się na jakich zasadach zatrudnimy pracowników, bo do wyboru jest kilka mniej lub bardziej korzystnych wariantów. Trzeba pracownika zarejestrować i regulować związane z zatrudnieniem go zobowiązania – składki, podatki i wynagrodzenie. Istnieje kilka form zatrudnienia i rodzajów umów. Najpopularniejsze to umowa o pracę – na czas określony lub nieokreślony. Umowa o pracę, szczególnie ta na czas nieokreślony, to bardzo pewna forma zatrudnienia. Najczęściej pracodawca proponuje nowemu pracownikowi najwygodniejszą dla siebie umowę na okres próbny, czyli na określony okres, w którym zechce poznać jego umiejętności, aby potem podjąć decyzję o zatrudnieniu. Umowa na czas próbny jest specyficzną formą umowy o pracę. Oczywiście daje duże możliwości dla pracodawcy, ale dla pracownika to czas bardzo stresujący. Umowę podpisuje się na określony czas, ale nie dowolny, ustalony przez pracodawcę, ale nie dłuższy niż 3 miesiące. Innym rodzajem umowy o pracę jest umowa na czas określony. Po tym określonym w umowie terminie, umowa automatycznie się rozwiązuje, bez konieczności wypowiedzenia jej. Oprócz umowy o pracę, istnieją także umowy cywilno-prawne, np. umowa zlecenie i umowa o dzieło.