Zatrudnianie pracowników w firmie

Zatrudnianie pracowników w firmie

Prowadząc działalność gospodarczą, nieodłącznym elementem jest zatrudnianie pracowników. Niektóre firmy mają swoje ścisłe procedury, jeśli chodzi o nabór pracowników. Takie firmy organizują rekrutacje, często wieloetapowe, aby znaleźć najlepszego pracownika pod swoją działalność. Pracownik taki musi najlepiej być wykształcony no i mieć doświadczenie na podobnym stanowisku. Wiele firm korzysta ze specjalnych agencji pracy, które za nich organizują rekrutacje. Firma podaje tylko profil kandydata, jakiego chce zatrudnić, a resztę formalności związanych z zamieszczaniem ogłoszeń na portalach pracy, przyjmowaniem zgłoszeń od kandydatów oraz spotkaniami rekrutacyjnymi zajmuje się właśnie taka agencja. To dla pracodawcy duże ułatwienie, ponieważ sam nie musi zajmować się tymi wszystkimi formalnościami. Gdy firma zdecyduje się już zatrudnić pracownika, przedsiębiorca musi zastanowić się, na jaki rodzaj umowy zatrudnić takiego pracownika. Możliwości jest kilka. Może być to umowa o pracę, czyli na etat, umowa zlecenie czy umowa o dzieło. Wszystko się to wiąże z opłacaniem składek za danego pracownika, większych lub mniejszych. Pracodawcy najchętniej zatrudniają na umowę zlecenie, bo są to dla nich niskie koszty jednak jest to najmniej ciekawa forma zatrudnienia dla pracownika. Można nawet powiedzieć, że dla kilku pracowników.