Zatrudnianie pracowników zgodnie z przepisami

Zatrudnianie pracowników zgodnie z przepisami

W dzisiejszych czasach, coraz większa liczba osób decyduje się na nielegalne zatrudnienie. Nie ma w tym nic dziwnego, ponieważ ludzie próbują po prostu ominąć przymus płacenia składek podatkowych na rzecz państwa. Powinni sobie jednak zdawać sprawę, iż w ten sposób nie tylko działają na niekorzyść własną, ale także swoją i całego społeczeństwa. Jeśli ktoś decyduje się na pracę „na czarno” nie może liczyć na jakiekolwiek ubezpieczenie. Jeśli zatem dojdzie do nieszczęśliwego wypadku w pracy, pracodawca nie będzie zobowiązany do wypłacenia jakiegokolwiek odszkodowania, a pracownik zatrudniony w ten sposób pozostanie bez jakichkolwiek środków do życia, niezdolny do pracy, zmuszony do samodzielnego ponoszenia kosztów leczenia. Nielegalne zatrudnienie jest także dużym zagrożeniem dla pracodawcy, od strony prawnej. Może wiązać się to ze sprawą sądową, zmuszeniem do wypłacenia dużej grzywny na rzecz państwa, a nawet zaniechaniem prowadzenia działalności gospodarczej. Początkujący przedsiębiorcy powinni być zatem świadomi, iż pierwszą rzeczą, jaką zrobią przy uruchamianiu własnej działalności gospodarczej będzie poinformowanie najbliższego organu państwowego o tym, ilu pracowników zamierzają zatrudnić. Klienci także bardzo często zwracają dużą uwagę na to, z usług/produktów jakiego przedsiębiorstwa korzysta i jak ono traktuje swoich pracowników. Niezwykle często bowiem zdarza się, iż jeśli wyjdą na jaw jakiekolwiek nadużycia i zostaną one nagłośnione w mediach, to będzie to oznaczało równoczesny upadek firmy.